4-تاریخ ایران قبل از اسلام (هخامنشيان (۵۵۰ تا ۳۳۰ ق م) )

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: 4-تاریخ ایران قبل از اسلام (هخامنشيان (۵۵۰ تا ۳۳۰ ق م) )

 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  22.04.2011
  عنوان کاربر
  عضو معمولی
  ميانگين پست در روز
  0.01
  نوشته ها
  17
  تشکر ها
  1
  از این کاربر 76 بار در 17 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر

  4-تاریخ ایران قبل از اسلام (هخامنشيان (۵۵۰ تا ۳۳۰ ق م) )

  هخامنش جدّ اين خاندان، قبيله هاى پارس را تحت فرمان خود درآورد. پس از او چيش پش، پسرش در ناحيهٔ انشان (شرق شوشتر) به شاهى رسيد. بعدها آنها پاسارگاد را مرکز خود قرار دادند. تا زمان کوروش سوّم (بزرگ)، شش پادشاه از اين خاندان حکومت کردند.


  پادشاه هخامنشيان کوروش سوم (بزرگ ـ ۵۵۹ تا ۵۳۰ ق م)

  او با مادها جنگيد، بر آنها پيروز شد و همدان را گرفت. سپس قلمرو مرزهاى خود را تا حدود غربى آسياى صغير گسترش داد. او ليديا (لوديا) و بابل را فتح کرد و در بابل تاجگذارى نمود. او به دين بابلى و نيز خدايان آشور و شوش با دقت احترام مى گذاشت. او اجازه داد تا يهوديانى که بخت نصر (پادشاه بابل) از فلسطين کوچ داده بود به زادگاه خود بازگرداند. او از شمال و شرق نيز محدودهٔ خود بازگردند. او از شمال و شرق نيز محدودهٔ کشور خود را گسترش داد. او در جنگى با ماساگت ها زخمى شد و در اثر آن جان سپرد و در پاسارگاد مدفون شد. در لوح استوانه اى که از زمان او باقى مانده، وى خد را آزاد کنندهٔ مردم و شاه برگزيدهٔ مردوک (خداى بابليان) خوانده است. در زمان وى ايران تبديل به بزرگ ترين امپراتورى زمان خود شد.

  کمبوجيه (۵۳۰ تا ۵۲۲ق م)

  پسر ارشد کوروش پس از وى بر تخت نشست. مهم ترين واقعهٔ زمان او فتح مصر است که کوروش انديشهٔ آن را داشت. کمبوجيه از ترس آنکه برادر کوچک تر وى برديا در غيبت وى تاج و تخت وى را غصب نمايد او را کشت و مدتى بعد به سوى مصر حرکت کرد و پس از جنگ آنجا را به تصرف درآورد. سپس به عزم نوبه که ثروت هاى آن مشهور بود حرکت کرد و قسمت شمالى حبشه را نيز به قلمرو خود افزود. در اين هنگام خبر عصيان برخى قبايل و پاشيدگى دولت و قيام مردى به اسم برديا به وى رسيد. او در راه بازگشت به ايران يا در اثر خودکشى يا تصادفاً درگذشت. نام اصلى مردى که نام برديا بر خود گذاشته بود گوماتا بود. او از بزرگان زرتشتى و مغ بود. در دوران کوتاه حکومت وي، کاهنان و اعيان مردم را تحت فشار قرار دادند تا آنکه چند تن از بزرگان هخامنشى به امر داريوش اوّل وى را کشتند.

  داريوش اوّل (بزرگ ـ ۵۲۱ تا ۴۸۶ يا ۴۸۵ ق م)

  او پس از به تخت نشستن، ابتدا ناآرامى هاى ايران را فرونشاند، سپس به مصر لشکر کشيد و مرزهاى قلمرو خود را تا غرب مصر گسترش داد. به دستور او کانالى براى اتصال رود نيل به درياى سرخ حفر شد که نزديک به ترعهٔ سوئز امروزى بود و از اين طريق، کشتى هاى ايران از نيل از طريق درياى سرخ به ايران رفت و آمد مى کردند. کشتى هاى او تا سواحل ايتاليا و سيسيل نيز پيش رفتند. او با جنگ هاى زياد و سياست به اوضاع کشور سامان داد. برقرارى ماليات، سازمان تازهٔ مذهبى و خطى برگزيده در زمان او انجام يافت. او کشور را به بيست ناحيه (ساتراپ) تقسيم کرد که هر يک ماليات معينى مى پرداختند. جاده ها سامان يافتند و در آنها چاپارخانه ها و مهمانخانه ها ساخته شد و دادوستد کالائى رواج گرفت. او سپاه منظم به وجود آورد و به نام خود سکهٔ زر ضرب کرد و قوانينى وضع نمود که مکمل قانون حمورابى شمرده شده است. شوش و هگمتانه و استخر از اقامتگاه هاى وى بودند و بناى تخت جمشيد از زمان وى آغاز شد. از مهم ترين وقايع زمان او شورش شهر هاى يونيا و جنگ هاى مدى با يونانيان بود که طى آن در ماراتون ايران از يونان شکست خورد. داريوش در تدارک جنگ ديگرى عليه آتن و اسپارت بود که درگذشت. سازمانى که او در کشور خود پديد آورد نه فقط در دوران هخامنشيان بلکه در زمان اسکندر و سپس اشکانيان مورد استفاده بود. مهم ترين مأخذ تاريخ سلطنت وى کتيبهٔ بيستون است. مقبرهٔ داريوش در نقش رستم در نزديکى تخت جمشيد است.

  خشايار (۴۸۵ يا ۴۸۶ تا ۴۶۴ يا ۴۶۵ ق م)

  او پس از داريوش به شاهى رسيد. شورش مصر را که در اواخر سلطنت داريوش شروع شده بود، سرکوب کرد و مملکت بابل را منحل نمود. او براى جبران شکست ماراتون با تدارکات فراوان به يونان لشکر کشيد، در جنگ ترموپيل فاتح شد و آتن به دست سپاه وى افتاد ولى در نبرد دريائى موسوم به سالامين از نيروى دريائى يونان شکست خورد. او جانشينى به جاى خود گذاشت و به ايران بازگشت ولى جانشين در سال بعد از يونانيان شکست خورد و اين شکست جلوى پيشروى ايران را به سوى غرب گرفت. خشايارشاه به دست دو تن از درباريان کشته شد. از زمان او کتيبه هائى در تخت جمشيد، وان (ارمنستان) و کوه الوند باقى مانده است.


  اردشير اوّل (دراز دست ـ ۴۶۴ تا ۴۲۴؟ ق م)

  او پس از خشايارشا به تخت نشست. در زمان او شورش مصر فرونشانده شد و عهدنامه اى با يونان منعقد شد.

  خشايارشاى دوّم

  پسر ادرشير اوّل پس از پدر به تخت نشست و به اقوال مختلف ۴۵ روز، ۲ماه يا يک سال سلطنت کرد و به دست برادر خود سغديان کشته شد. سغديان پس از ۶ ماه سلطنت خود به دست برادر ديگر خود کشته شد.

  داريوش دوّم

  پسر ديگر اردشير اوّل به شاهى رسيد (۴۲۴؟تا ۴۰۴ق م) شورش و اغتشاش در زمان وى ادامه داشت و در اواخر آن مصر از ايران جدا شد. پس از او پسر او اردشير دوّم به تخت نشست (۴۰۴ تا ۳۶۰ق م) و در جنگى که ميان او و برادر او کوروش کوچک درگرفت کوروش کشته شد. در زمان او شهرهاى يونانى آسياى صغير و جزيرهٔ قبرس متعلق به ايران شد. اختلافات داخلى و استقلال طلبى امرا و واليان از مسائل زمان او بود.

  اردشير سوّم (۳۵۹ يا ۳۶۰ تا ۳۳۸ ق م)

  پس از مرگ اردشير دوّم به تخت نشست. او در طول حکومت خود به فرونشاندن شورش هاى مصر پرداخت که از اواخر دورهٔ پدر او شروع شده بود. او در اثر مسمويت درگذشت.

  ارشک (۳۳۸ تا ۳۲۶ق م)

  پسر اردشير سوّم پس از او بر تخت نشست و پس از مدت کوتاهى به دست يکى از خواجگان دربار به نام باگواس به قتل رسيد.

  داريوش سوّم (۳۳۶ تا ۳۳۰ ق م)

  نوهٔ داريوش دوّم پس از اَرْشَک به شاهى رسيد. در زمان او جنگ با اسکندر مقدونى رخ داد و سپاهيان ايران در سه جنگِ گرانيک، ايسوس و گوگامل از اسکندر شکست خوردند و قواى اسکندر به ايران هجوم آورد. داريوش پس از شکست گوگامل به سوى بيابان هاى پارت مى گريخت که به دست والى بلخ کشته شد. اسکندر جنازهٔ او را در پاسارگاد دفن کرد.

  تمدن هخامنشيان

  جامعهٔ ايران در زمان هخامنشيان به چند طبقه تقسيم مى شد: نجبا و اشرف؛ مُغها (روحانيون) که نفوذى نداشتند و کارهاى مذهبى و گاه امور پزشکى برعهدهٔ ايشان بود و فرزانگان جامعه بودند؛ کشاورزان؛ پيشه وران. در دورهٔ هخامنشى دادوستد پولى رواج بيشترى گرفت ولى دادوستد جنسى همچنان رواج فراوان داشت. تمرکز به وجود آمده در اين دوران باعث پيشرفت فعاليت هاى تجارى شد. اين رونق مديون تأمين راه ها، مقياس هاى واحد و رواج سکّه و پول بود. همچنين کشتى هاى جنگى و تجارى در اين دوره ساخته شد. با توسعهٔ قلمرو پارس ها، آنها تدريجاً از پرداخت خراج معاف شدند و در عوض عوارض مالياتى ملل تابع افزوده گشت. قشون ثابت هخامنشيان از افراد پارسى و مادى تشکيل مى شد (سپاه جاويدان) ولى نيروى اساسى جنگى را اقوام تابع تشکيل مى دادند که هر يک زبان و شيوه هاى جنگى مخصوص به خود داشتند. استفاده از کار بردگانِ کشورهاى مختلف باعث تأثير فرهنگ هاى مختلف در هنر هخامنشى شد که در آثار باقيمانده از آن دوره مشهود است. هخامنشيان خط ميخى را براى کتيبه ها و خط آرامى را در معاملات تجارى و براى نوشتن سکّه و اسناد به کار مى بردند. با اينکه پادشاهان هخامنشى زرتشتى بودند ولى ممالک تابعه در دين خود آزاد بودند. مهرپرستى که از قديم در ميان آريا ئى ها رواج داشت در اين دوره قوت گرفت.

  علل هجوم اسکندر به ايران

  مقدونيه (در شمال يونان) در زمان داريوش بزرگ ضميمهٔ ايران گشت و تابع پادشاهان هخامنشى شد. فيليپ دوّم پدر اسکندر اتحادى ميان دولت هاى يونان به وجود آورد و خود در رأس آن قرار گرفت. او در تدارک مقدمات جنگ با ايران بود تا هم دست آنها را از مقدونيه کوتاه کند و هم به ثروت هاى ايران دست يابد که به دست يکى از دشمنان وى به قتل رسيد. (۳۳۵ ق م). پس از او پسر وى اسکندر پادشاه مقدونيه شد (۳۳۶ تا ۳۲۳ ق م). او برنامهٔ پدر را دنبال کرد و پس از پيروزى در جنگ گرانيک، آسياى صغير را و پس از پيروزى در جنگ ايسوس، شهرهاى ساحلى مديترانه و مصر را به تصرف خود درآورد. جنگ گوگامل (گوگمل) در نزديکى ويرانه هاى شهر نينوا صورت گرفت که پس از پيروزى در اين جنگ ابتدا شوش و سپس پارس پايتخت هخامنشيان به دست اسکندر افتاد. او تخت جمشيد را به آتش کشيد و ويرانى بسيار به بار آورد. مدت کوتاهى پس از مرگ داريوش سوّم در اثر بيمارى درگذشت.

 2. 2 کاربر مقابل از kamranstel عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

  Mehraz (23.04.2011),sirousb (23.04.2011)

 3. # ADS
  تبلیغات در مدار
  تاریخ عضویت
  همیشه
  نوشته ها
  بسیاری

   

 4. Top | #2

  تاریخ عضویت
  22.04.2011
  عنوان کاربر
  عضو معمولی
  ميانگين پست در روز
  0.01
  نوشته ها
  17
  تشکر ها
  1
  از این کاربر 76 بار در 17 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر
  هنر معماری هخامنشیان

  تخت جمشید ،مجموعه ای از کاخهای بسیار باشکوهی است که ساخت آنها در سال ب512 قبل از میلاد آغاز شد و اتمام آن 150 سال به طول انجامید.تخت جمشید در محوطة وسیعی واقع شده که از یک طرف به کوه رحمت و از طرف دیگر به مرودشت محدود است . این کاخهای عظیم سلطنتی در کنار شهر پارسه که یونانیان آن را پرسپولیس خوانده اند ساخته شده است .


  ساختمان تخت جمشید در زمان داریوش اول در حدود 518 ق . م ، آغاز شد. نخست صفه یاتختگاه بلندی را آماده کردند و روی آن تالار آپادانا و پله های اصلی و کاخ تچرا را ساختند . پس از داریوش ، پسرش خشایارشا تالار دیگری را بنام تالار هدیش را بنا نمود و طرح بنای تالار صد ستون را ریخت . اردشیر اول تالار صد ستون را تمام کرد . اردشیر سوم ساختمان دیگری را آغاز کرد که ناتمام ماند . این ساختمانها بر روی پایه هایی ساخته شــده که قسمتـی از آنها صخره های عظیم و یکپارچه بوده و یا آنها را در کوه تراشیده اند .

  معماری هخامنشی ، هنری است از نوع تلفیق و ابداع که از سبک معماریهای بابل و آشور و [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] و شهرهای یونانی آسیای صغیر و قوم اورارتو اقتباس شده و با هنر نمایی و ابتکار روح ایرانی نوع مستقلی را از معماری پدید آورده است . هخامنشیان با ساختن این ابنیة عظیم می خواستند عظمت شاهنشاهی بزرگ خود را به جهانیان نشان دهند.


  اسناد تخت جمشید و کارگران مزد بگیر
  در اواخر سال 1312 شمسی براثر خاکبرداری در گوشة شمال غربی صفه تخت جمشید قریب چهل هزار لوحه های گلی به شکل و قطع مهرهای نماز بدست آمد .
  بر روی این الواح کلماتی به خط عیلامی نوشته شده بود . پس از خواندن معلوم شد که این الواح عیلامی اسناد خرج ساختمان قصرهای تخت جمشید می باشد . از میان الواح بعضی به زبان پارسی و خط عیلامی است . از کشف این الواح شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگار گرفتن رعایا ساخته شده باطل گشت .
  زیرا این اسناد عیلامی حکایت از آن دارد که به تمام کارگران این قصرهای زیبا ، اعم از عمله و بنا و نجار و سنگتراش و معمار و مهندس مزد می دادند و هر کدام از این الواح سند هزینة یک یا چند نفر است .
  کارگرانی که در بنای تخت جمشید دست اندرکار بودند ، از ملتهای مختلف چون ایرانی و بابلی و مصری و یونانی و عیلامی و آشوری تشکیل می شدند که همة آنان رعیت دولت شاهنشاهی ایران بشمار می رفتند .

  گذشته از مردان ، زنان و دختران نیز به کار گل مشغول بودند . مزدی که به این کارگران می دادند غالباً جنسی بود نه نقدی ، که آنرا با یک واحــد پـول بابلی به نام « شکــل » سنجیده و برابر آن را به جنس پرداخت می کردند . اجناسی را که بیشتر به کارگران می دادند و مزد آن محسوب می شدعبارت از : [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] و [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] .

  اسکندر مقدونی در یورش خود به [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] در سال 331 قبل از میلاد، آنرا به آتش کشید.
  تاریخنگاران در مورد علت این آتش سوزی اتفاق رای ندارند. عده ای آنرا ناشی از یک حادثه غیر عمدی میدانند ولی برخی کینه توزی و انتقام گیری اسکندر را تلافی ویرانی شهر [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] بدست خشایار شاه علت واقعی این آتش سوزی مهیب میدانند.


  تصویری از عظمت کاخها
  ازآنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده تنها می توان تصویر بسیار مبهمی از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد. با این همه می توان به مدد یک نقشه تاریخی که جزئیات [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] ساختمان کاخها در آن آمده باشد و اندکی بهره از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی این کاخها پی برد.

  نکته ای که سخت غیر قابل باور می نماید این واقعیت است که این مجموعه عظیم و ارزشمند هزاران سال زیر خاک مدفون بوده تا اینکه در اواخر دهه1310خورشیدی کشف شد.

  چیزی که در نگاه اول در تخت جمشید نظر بیننده را به خود جلب می کند، کتیبه ها و سنگ نبشته های گذر خشایارشاه است که به زبان عیلامی و دیگر زبانهای باستانی تحریر شده است. از این گذر به مجموعه کاخهای آپادانا می رسیم، جائی که در آن پادشاهان بار میدادند و مراسم و جشنهای دولتی در آن برگذار می شد.

  مقادیر عمده ای طلا و جواهرات در این کاخها وجود داشته که بدیهی است در جریان تهاجم اسکندر به غارت رفته باشد.
  تعداد محدودی از این جواهرات در موزه ملی ایران نگهداری می شود. بزرگترین کاخ در مجموعه تخت جمشید کاخ مشهور به "صد ستون" است که احتمالا یکی از بزرگترین آثار معماری دوره هخامنشیان بوده و داریوش اول از آن به عنوان سالن بارعام خود استفاده می کرده است.
  تخت جمشید در 57 کیلومتری شیراز در جاده [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید] و شیراز واقع شده است.

  [دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]


 5. 2 کاربر مقابل از kamranstel عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

  Mehraz (23.04.2011),sirousb (23.04.2011)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .