شما که گفتین 22 منطقه رو اینجا رایگان میزارید چرا فقط منطقه 1 تا 3 هستش؟