سلام دوستان
من فارغ التحصیل عمران هستم برای ازمون اسکیس پردیس بین الملل اعلام شده که باید 3 مقوای 50*70 همراه داشته باشیم.میخواستم بدانم که چرا این تعداد ؟ ( هر کدام از مقطع و پرسپکتیو و پلان و ... باید در مقوایی جداگانه رسم شود؟ )