آموزش مرحله ای ایتبس - صفحه 4

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از 16 به 19 از 19

موضوع: آموزش مرحله ای ایتبس

 1. Top | #16

  تاریخ عضویت
  26.01.2011
  عنوان کاربر
  مدیر ارشد سایت
  ميانگين پست در روز
  0.79
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  2,463
  تشکر ها
  7,743
  از این کاربر 8,343 بار در 2,223 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر
  جلسه یازدهم
  ابتدا به رابطه زیر برای محاسبه ممان اینرسی یک مقطع مستطیلی توجه نمایید:


  در رابطه فوق B عرض مستطیل و H ارتفاع مستطیل میباشد
  Linear: در مقاطع مستطیلی زمانیکه پهنای مقطع در فاصله بین دومقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه استفاده میشود. (چرا؟)پاسخ: زیرا در این حالت طبق رابطه محاسبه ممان اینرسی B دارای درجه یک میباشد، پس تغییرات آن هم با درجه یک اثر خود را در محاسبه ممان اینرسی نشان میدهد.Cubic: در مقاطع مستطیلی زمانیکه ارتفاع مقطع در فاصله بین دو مقطع بصورت خطی تغییر نماید، از این گزینه استفاده میشود. (چرا؟)پاسخ: زیرا در این حالت طبق رابطه محاسبه ممان اینرسی H دارای درجه سه میباشد، پس تغییرات آن هم با درجه سه اثر خود را در محاسبه ممان اینرسی نشان میدهد.Parabolic: برای مثال در مقاطع آی شکل زمانیکه ارتفاع مقطع بصورت خطی تغییر نماید از این گزینه استفاده میکنیم. (چرا؟)پاسخ: همانطور که میدانیم در محاسبه ممان اینرسی مقاطع I شکل، مساحت هر بال در مربع فاصله آن از مرکز هندسی ضرب میگردد.به دلیل اینکه مربع فاصله در محاسبه ممان اینرسی وارد میشود، لذا با تغییر ارتفاع مقطع تغییرات ممان اینرسی نیز از درجه دو خواهد بود.
  و اما ادامه درس...
  همانطور که در جلسه قبل شرح دادم بعد از قرار دادن نوع بار (Type) بر روی QUAKE قسمت Auto Lateral Load فعال میشود.روش User Coefficientبه منظور شرح این قسمت، ابتدا در قسمت Auto Lateral Load گزینه User Coefficient را شرح میدهم.بعد از انتخاب گزینه User Coefficient، ابتدا بر روی Modify Load کلیک نمایید با این عمل گزینه Modify Lateral Load قابل انتخاب میشود.روی آن کلیک نمایید، با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:

  در این پنجره میتوان راستای زلزله، طبقات اعمال نیروی زلزله و ... را تعریف نمود که در ادامه به شرح هریک میپردازم.در قسمت User Coefficient کاربر ضریب زلزله (C) را به برنامه معرفی مینماید و برنامه بطور خودکار پس از محاسبه وزن طبقات، برش پایه را محاسبه نموده و نیروی زلزله هر طبقه را بطور خودکار اعمال مینماید.طبق دستورالعمل موجود در منوال برنامه در قسمت User Coefficient جهت توزیع نیروی زلزله طبقات از رابطه زیر استفاده میکند:

  در رابطه فوق V همان برش پایه است که برابر با C.W میباشد.لذا همانطور که مشاهده میشود رابطه فوق مشابه با رابطه موجود در آیین نامه 2800 است در صورتیکه K=1 در نظر گرفته شود و نیروی شلاقی (Ft) هم نداشته باشیم (آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 25 رابطه 2-9).*توجه: نیروی شلاقی که در آیین نامه 2800 با Ft نشان داده شده است، در صورتی که زمان تناوب سازه برابر و یا کوچکتر از 0.7 ثانیه باشد، برابر صفر لحاظ میشود.خب، با این مقدمه به توضیح گزینه های موجود در پنجره تنظیمات User Coefficient میپردازم.قسمت Direction and Eccentricityدر این قسمت راستای زلزله و نیز مقدار پیچش تصادفی را تعریف میکنیم:X Dir: زلزله در جهت x بدون لحاظ کردن پیچش تصادفیX Dir + Eccen Y: زلزله در امتداد x با لحاظ نمودن پیچش تصادفی مثبتX Dir - Eccen Y: زلزله در امتداد x با لحاظ نمودن پیچش تصادفی منفیعبارات Y Dir، Y Dir + Eccen X وEccen X Y Dir – همانند حالت قبلی است با این تفاوت که زلزله در راستای محور Y میباشد.Ecc. Ratio (All Diaph.): با این گزینه میتوان درصد بعد خارجی ساختمان که در محاسبه پیچش تصادفی استفاده میشود را وارد نمود.این مقدار برابر با 5 درصد بعد خارجی ساختمان (برون مرکزی اتفاقی) در جهت عمود بر امتداد زلزله میباشد، لذا مقدار 0.05 را وارد مینماییم (آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 26 بند 2-3-10-3).
  توجه: این مقدار 0.05 برای همه طبقات اعمال میشود. (All Diaphragm)*توجه: قسمت Override Diaph. Eccen. برای تعریف مقدار درصد بعد خارجی ساختمان برای طبقاتی که مقداری بیشتر از 0.05 باید در موردشان اعمال شود کاربرد دارد.در این مورد در قسمت نامنظمی ها صحبت خواهم کرد.پس فعلا با این گزینه کاری نداریم.Story Rangeدر این قسمت طبقاتی که توزیع بار درموردشان اعمال میشود را به نرم افزار معرفی مینماییم.Top Story: بالاترین طبقه برای اعمال بار زلزله.توضیح اینکه طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم، در صورتیکه ساختمان دارای خرپشته با وزن بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد، علاوه بر اینکه در محاسبه زمان تناوب ساختمان و پرش پایه میبایست ارتفاع خرپشته را حساب آورد، در حین اعمال بار زلزله نیز بالاترین طبقه، تراز روی خرپشته میباشد.Bottom Story: پایین ترین طبقه برای اعمال بار زلزله که همان تراز روی شالوده ساختمان (Base) میباشد.Factorsاین قسمت شامل دو مورد زیر میباشد:Base Shear Coefficient, C: همان ضریب زلزله یا ضریب برش پایه میباشد که خودمان حساب کرده و در اینجا وارد مینماییم.Building Height Exp., K: این ضریب K، همان ضریبی است که در رابطه موجود در منوال برنامه، خدمتتان معرفی نمودم.همانطور که گفتم برای انطباق این رابطه با رابطه موجود در آیین نامه 2800 میبایست این مقدار را برابر با 1 وارد نمایید.بعد از انجام تنظیمات بر روی دکمه Ok کلیک نمایید.* توجه: همانطور که ملاحظه نمودید در صورتی که ساختمان شامل اعمال بار شلاقی در حین توزیع بار زلزله شود نمیتوان از روش User Coefficient که در این قسمت شرح داده شده استفاده نمود و لذا میبایست از روش User Loads برای اعمال بار شلاقی استفاده نماییم.روشUser Loadsدر این روش خودمان نیروی زلزله طبقات را محاسبه کرده و در جدولی که برنامه در اختیارمان قرار میدهد وارد مینماییم.پس از این روش زمانیکه بار شلاقی باید اعمال شود، استفاده مینماییم.اگر از قسمت Auto Lateral Load گزینه User Load را انتخاب نماییم و بر روی Modify Lateral Load کلیک نماییم، پنجره ای به شکل زیر باز میشود:

  همانطور که در شکل فوق مشاهده مینمایید، برنامه جدولی را در اختیار کاربر قرار میدهد تا اطلاعات مربوطه را در آن وارد نماید.*توجه: دقت نمایید که با کلیک بر روی خانه های دو ستون اول یعنی ستونهای Story وDiaphragm منوی کرکره ای باز میشود که میتوان از طریق آن طبقه و دیافراگم مربوطه را انتخاب نمود.
  و اما شرح هریک از ستونها:
  Story: در این ستون طبقه مورد نظر که میخواهید بار زلزله مربوط به آن را وارد نمایید، انتخاب میکنید.دقت نمایید که با کلیک بر روی خانه مربوطه و منوی کرکره ای باز شده این کار را انجام میدهیم.قابل ذکر است تعداد طبقاتی که در منوی کرکره ای نمایش داده میشوند برابر با تعداد طبقاتی است که در ابتدا و در حین تعریف طبقات ایجاد نمودید.Diaphragm: دیافراگم یا همان کف طبقه که باید نظیر با همان طبقه انتخاب شود.FX: در این ستون نیروی زلزله در امتداد محور X ها برای طبقه مورد نظر وارد میشود.FY: در این ستون نیروی زلزله در امتداد محور Y ها برای طبقه مورد نظر وارد میشود.MZ: برای وارد نمودن مقدار پیچش تصادفی در طبقه مربوطه از این ستون استفاده میشود.دو ستون آخر (X ,Y ): برای وارد نمودن مختصات مربوط به محل اثر نیروی زلزله میباشد که در مباحث لرزه ای، این نقطه همان مرکز جرم طبقه میباشد.در پایین پنجره دو گزینه دیگر نیز وجود دارد:User Specifies Application Point: اگر این گزینه انتخاب شده باشد، دو ستون آخر فعال است و این بدان معناست که کاربر میبایست مختصات محل اثر نیرو را وارد نماید.Apply at Center of Mass: به معنای اعمال در مرکز جرم است. با انتخاب این گزینه دو ستون آخر محو میشوند و برنامه بطور خودکار مرکز جرم هر طبقه را محاسبه نموده و بار را در آن نقطه قرار میدهد.با انتخاب این گزینه در قسمت Additional Ecc. مقدار در صد بعد خارجی ساختمان برای محاسبه پیچش تصادفی وارد میشود.نکته حائز اهمیت در اینجا این است که مقدارپیچش تصادفی که توسطAdditional محاسبه میشود با مقداری که در قسمت MZ وارد نموده ایم جمع خواهد شد.پس دقت نمایید که اگر از Apply at Center of Mass استفاده مینمایید، مقدار MZ را صفر وارد نمایید و در قسمت Additional مقدار 0.05 را وارد نمایید.*توجه: بدیهی است که هر دو روش User Loads و User Coefficient برای حالتی است که از روش تحلیل استاتیکی برای محاسبه توزیع نیروی زلزله در سازه استفاده مینماییم.

  Define > Load Combination
  بعد از اینکه انواع حالتهای بارهایی که در تحلیل و طراحی به آنها نیاز داریم، تعریف کردیم میبایست به تعریف Load Combination یا همان ترکیبهای مختلف بارگذاری بپردازیم.
  قبل از اینکه به معرفی انواع ترکیبهای بارگذاری بپردازم بهتر است ابتدا کمی در مورد روشهای طراحی سازه ها صحبت کنیم.
  بطور کلی دو روش طراحی برای سازه ها وجود دارد:
  روش ASD که مخفف Allowable Strength Design میباشد و روش LRFD که مخفف Load and Resistance Factor Design میباشد.
  در روش ASD مقدار ظرفیت اعضای سازه ای در محدوده خطی نمودار تنش کرنش لحاظ میشود.برای این منظور اگر Fy تنش تسلیم مصالح مورد نظر باشد، برای اینکه بعد از اعمال بار در محدوده ارتجاعی باقی بمانیم از تنش مجاز طراحی را 0.6Fy در نظر میگیریم.در این حالت از ترکیبهای بارگذاری استفاده میشود که هیچگونه ضریبی در آنها وارد نشده است.
  در روش LRFD به اعضای سازه ای اجازه میدهیم که به حد تنش تسلیم برسند.در این نوع طراحی از ترکیب بارهایی استفاده میشود که دارای ضریب هستند.
  به روش ASD روش طراحی تنش مجاز و بهLRFD روش طراحی بار و مقاومت و یا روش حدی نیز گقته میشود.


  در حال حاضر طراحی سازه های بتنی فقط به روش LRFD میباشد هرچند در ابتدا (تا قبل از سال 1956 میلادی) در طراحی بتن از روش ASD استفاده میشد. طراحی سازه های فولادی به هر دو روش انجام میگیرد هرچند استفاده از روش LRFD در طراحی سازه های فولادی جدیدتر بوده و تا کنون کمتر استفاده شده است.
  با این مقدمه به سراغ ترکیب بارهایی که لازم است تعریف نماییم میروم:
  *توجه: در کلیه حالات مطرح شده در زیر E، D و L بترتیب نشان دهنده بارهای مربوط به زلزله، مرده و زنده میباشند.
  *توجه: حالتهای بارگذاری زیر فرم کلی بارگذاری را نشان میدهند و نه تعداد ترکیب بارها را!
  آیین نامه فولاد روش ASD
  D + L
  0.75 D + 0.75 L + 0.75 E
  0.75 D + 0.75 L – 0.75 E
  0.75 D + 0.75 E
  0.75 D + 0.75 E
  آیین نامه بتن روش LRFD
  1.25 D + 1.25 L
  D + 1.2 L + 1.2 E
  D + 1.2 L - 1.2 E
  0.85 D + 1.25 E
  0.85 D - 1.25 E


  سوال: گفتیم در طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارها بدون ضریب هستند، اما همانطور که در بالا مشاهده مینمایید، در ترکیب بارهای ارائه شده برای فولاد، آنهایی که شامل بار زلزله هستند، دارای یک ضریب 75/0 نیز هستند.علت چیست؟*توجه: طبق بند 2-1-4 صفحه 11 آیین نامه 2800 ویرایش سوم،ساختمان میبایست در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود ( مثلا X و Y) و بطور کلی محاسبه در هریک از این دو امتداد، بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن اثر امتداد دیگر انجام میشود مگر برای ساختمانهای نامنظم در پلان و نیز ستونهایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم بار بر جانبی قرار گرفته اند. در حالت اخیر برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله، میبایست صد در صد نیروی زلزله هر امتداد به اضافه 30 درصد نیروی زلزله امتداد عمود بر آن را با هم ترکیب نمود.*توجه: در زمانی که 30 درصد نیروی زلزله امتداد دیگر را نیز در ترکیب بار وارد مینماییم، برای زلزله امتدادی که 30 درصد آن وارد ترکیب بار میشود، لحاظ نمودن پیچش اتفاقی الزامی نمیباشد.(تبصره 2- صفحه 12 آیین نامه 2800 - ویرایش سوم)*نمونه ای از ترکیب باری که دارای زلزله 30 درصد نیز میباشد بصورت زیر است:
  D + 1.2 L + 1.2 EX + 0.3*1.2 EY
  *توجه: طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم، ساختمانها بر حسب شکل به دو دسته منظم و نامنظم تقسیم میشوند.اگر ساختمانی بخواهد منظم باشد باید هم در پلان و هم در ارتفاع منظم باشد.( برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 1-8 صفحه 7)

 2. کاربر مقابل از sirousb عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  archi kochoolo (08.01.2013)

 3. # ADS
  تبلیغات در مدار
  تاریخ عضویت
  همیشه
  محل سکونت
  دنیای تبلیغات
  نوشته ها
  بسیاری

   

 4. Top | #17

  تاریخ عضویت
  26.01.2011
  عنوان کاربر
  مدیر ارشد سایت
  ميانگين پست در روز
  0.79
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  2,463
  تشکر ها
  7,743
  از این کاربر 8,343 بار در 2,223 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر
  جلسه دوازدهم


  انواع سقفها
  ازجمله سقفهایی که در حال حاضر مرسوم هستند میتوان به سقف تیرچه بلوک (ایتال سقف)، دال (یکطرفه یا دو طرفه) و کامپوزیت اشاره کرد.مدل کردن این سقفها در ETABS به جهت محاسبه بارگذاری سازه، اهمیت خاصی دارد.در ادامه به نحوه مدل کردن هریک از این سقفها اشاره میکنم.ابتدا توجه نمایید که برای ساخت هریک از سقفها در نرم افزار میبایست از دستور زیر استفاده نمود:
  Define > Wall/Slab/Deck Sections...
  بعد از انتخاب مسیرِ فوق، پنجره ای به شکل زیر باز میشود:


  در این صفحه عباراتی همچون DECK،PLANK و... دیده میشوند، اما اینکه هریک از عبارات فوق چه مفهومی دارند در ادامه توضیح داده میشوند:DECK
  بطورکلی اگر بخواهیم سقفی را مدل کنیم که انتفال بار از آن بر روی تیرها بصورت یکطرفه باشد، از این نوع سقف استفاده میکنیم.از سقفهای با انتقال بار یکطرفه میتوان به سقف تیرچه بلوک و کامپوزیت اشاره کرد.*توجه: منظور از انتقال بار یکطرفه در سقفها این است که فرض میشود کل بار سقف فقط در امتداد دو ضلع مقابل هم بر تیرهای اطراف آن منقل میشود.در این حالت جهت انتقال بار با نمادی که در شکل زیر به رنگ قرمز نشان داده شده است، مشخص میشود:

  اما در انتقال دو طرفه فرض بر آن است که انتقال بار در یک چشمه از طریق هر چهار ضلع سقف بر روی تکیه گاه ها (که میتوانند تیرها یا دیوار ها باشند) منتقل میشود.در این حالت سقف را بصورت زیر نشان میدهند:

  *توجه: بطورکلی انتقال بار همه سقفها دوطرفه است، اما در بعضی از سقفها همچون سقف تیرچه بلوک، انتقال بار در یک جهت، بسیار ناچیزتر از جهت دیگر است که از انتقال بار در آن جهت صرف نظر میشود.*توجه: دالها هم به دو دسته دال یکطرفه (منظور انتقال بار یکطرفه) و دو طرفه (انتقال بار دوطرفه) تقسیم بندی میشوند اما سقف DECK برای تعریف دالها کاربرد ندارد.سقف تیرچه بلوک
  از قسمت Click to عبارت Add New Deck را انتخاب نمایید.با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:


  و اما توضیح پنجره فوق:
  Section Name: انتخاب نام دلخواه برای سقف
  Type: برای تعریف سقف تیرچه بلوک عبارت Filled Deck را انتخاب نمایید.شکل شماتیک سقف در جلوی آن نمایش داده میشود.Geometry: در این قسمت مشخصات هندسی سقف را وارد مینماییم:
  Slab Depth (tc): این قسمت همانطور که از شکل شماتیک نیز مشخص است برابر با مقدار بتن روی سقف است که معمولا در حدود 5 سانتی متر میباشد.Deck Depth (hr): این قسمت را برابر با مقدار ارتفاع بلوکها وارد مینماییم که معمولا 25 سانتی متر میباشد.Rib Width (wr): عرض تیرچه که برابر با 10 سانتی متر میباشد.
  Rib Spacing (Sr): برابر است با مجموع عرض بلوک و عرض تیرچه که میشود 10 + 50 سانتیمتر یعنی 60 سانتیمتر

  Composite Deck Studs
  این قسمت برای سقفهای کامپوزیت کاربرد دارد، پس در اینجا که سقف تیرچه بلوک تعریف میکنیم با این قسمت کاری نداریم.Slab Material: در این قسمت مصالح بتنی را انتخاب نمایید.
  Metal Deck Unit Weight
  در این قسمت عبارت Unit Weight/Area را صفر وارد نمایید.با این عمل وزن عناصر قسمتComposit Deck Studs لحاظ نمیشوند.بعد از اتمام مراحل فوق، دکمه OK را زده و از دستور خارج شوید.در این حالت تعریف سقف تیرچه بلوک به پایان رسیده است.*توجه: سقفی که در بالا بعنوان سقف تیرچه بلوک معرفی شد، دارای بار واقعی یک سقف سازه ای نیست، این به آن معناست که علاوه بر وزن خود سقف که برنامه از طریق دیتایل معرفی شده به آن، محاسبه مینماید میبایست وزن بلوکها در یک مترمربع، نازک کاری، سقف کاذب، کف سازی و نیز بارمعادل تیغه بندی (در صورت وجود) نیز محاسبه شده و بر روی سقف، مدل شوند.*توجه: ما در این حالت سقف تیرچه بلوک را شبیه سازی کردیم وگرنه Filled Deck ارتباطی با سقف تیرچه بلوک ندارد.ما فقط برای اینکه بتوانیم به نوعی سقف تیرچه بلوک را در نرم افزار تعریف کنیم از این گزینه استفاده کردیم چون در این حالت، برنامه پارامترهایی را در قسمت Geometry در اختیار ما قرار میدهد که تعریف هندسه سقف را ممکن میسازد.سقف کامپوزیتدر این حالت نیز بازهم قسمت Add New Deck را انتخاب نمایید، با این عمل وارد صفحه مربوطه میشود.در قسمت Section Name یک نام دلخواه برای مقطع انتخاب نمایید و در قسمت Type نیز، گزینهSolid Slab را انتخاب نمایید.در قسمت Geometry در قسمت Slab Depth (tc) مقدار ضخامت بتن را وارد نمایید.بعد از تنظیمات فوق، دکمه OK را کلیک نمایید، تا سقف کامپوزیت ایجاد شود.*توجه: در این حالت نیز میبایست وزن نازک کاری، سقف کاذب، کف سازی، بار معادل تیغه بندی ونیز وزن تیرهای فرعی بر روی سقف مدل شوند.سقف دالبرای ایجاد یک دال بتن آرمه در قسمت Define Wall/Slab/Deck section گزینه Add New Slab را انتخاب نمایید.با این عمل پنجره ای به شکل زیر باز میشود:

  موارد موجود در این صفحه عبارتند از:Section Nameنام دلخواه برای دال.Materialجنس مصالح دال که میبایست ار نوع بتن انتخاب شود.Thicknessاین قسمت دارای دو گزینه Membrane و Bending میباشد.این دو عبارت هر دو یکی هستند و در اصل هر دو ضخامت دال را نشان میدهند با این تفاوت که Membrane سختی درون صفحه دال است و Shell سختی عمود بر صفحه دال است.پس در جلوی هر دو عبارت ضخامت دال را وارد مینماییم.Typeدالها میبایست از نوع Membrane انتخاب شوند تا بار دال، بر روی تیرهای پیرامونی آن توزیع شود.زیرا در این حالت در حین آنالیز سازه رفتار دال به گونه ای لحاظ میشود که فقط سختی درون صفحه ای از خود نشان میدهد و این مشابه رفتار دال میباشد.Thick Plateاین گزینه فقط برای حالتی کاربرد دارد که ما گزینه Plate یا Shell را انتخاب کرده باشیم.با انتخاب این گزینه (تیک زدن این گزینه)تغییر شکلهای برشی خارج صفحه نیز در محاسبات وارد میشوند.پس با این توصیفات برای مدل کردن دالها نباید این گزینه را تیک بزنیم.Load Distributionاین قسمت دارای گزینه Use Special One-Way Load Distribution میباشد.این گزینه به معنای توزیع یکطرفه بار میباشد.بعبارت دیگر در صورتی که این گزینه را تیک بزنیم، دال تعریف شده یکطرفه و در غیر اینصورت دال دوطرفه خواهد بود.
  *توجه: برای تعریف دال یکطرفه یا دو طرفه، کلیه تنظیمات یکسان است به جز قسمت Load Distribution. همانطور که شرح دادم، اگر این گزینه را تیک بزنیم، رفتار یکطرفه و اگر نزنیم رفتار دو طرفه میباشد.*توجه: برنامه قابلیت تشخیص اینکه در هریک از چشمه ها دال یکطرفه عمل میکند یا دو طرفه را ندارد.لذا میبایست خودمان بررسی کنیم که در هریک از چشمه ها، رفتار یکطرفه است یا دو طرفه و سپس از دال مربوطه در آن چشمه استفاده نماییم.توجه: در این حالت نیز میبایست وزن نازک کاری، کف سازی، سقف کاذب و بار معادل تیغه بندی را محاسبه نموده و روی سقف مدل نمود.*توجه: تشخیص رفتار دوطرفه یا یکطرفه دالها با توجه به ابعاد چشمه بصورت زیر میباشد:  اگر نسبت بعد بزرگتر چشمه (a) به بعد کوچکتر چشمه (b) ، بزرگتر از دو باشد، دال یکطرفه و اگر این نسبت کوچکتر از دو باشد دال یکطرفه لحاظ میشود.*توجه: در سقفهای تیرچه بلوک و کامپوزیت که از نوع یکطرفه هستند، بار روی تکیه گاههایی منتقل میشود که تیرچه ها یا تیر های فرعی روی آن قرار دارند.در دالهای یکطرفه بار به تیرهای کوتاهتر میرسد.
  سوال جلسه قبل:
  سوال: گفتیم در طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارها بدون ضریب هستند، اما همانطور که در بالا مشاهده مینمایید، در ترکیب بارهای ارائه شده برای فولاد، آنهایی که شامل بار زلزله هستند، دارای یک ضریب 75/0 نیز هستند.علت چیست؟پاسخ: هرگاه بارباد یا زلزله در ترکیب با سایر بارها برای طراحی سازه مورد استفاده باشند، میتوان تنشهای مجاز را 33 درصد افزایش داد ( 1.33برابر کرد) که این معادل کاهش مقدار بار به اندازه 0.75میباشد.پس علت این ضرایب بحث افزایش مقاومتی است که میتوان برای مصالح در این حالتهای بارگذاری لحاظ کرد.

 5. کاربر مقابل از sirousb عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  archi kochoolo (08.01.2013)

 6. Top | #18

  تاریخ عضویت
  26.01.2011
  عنوان کاربر
  مدیر ارشد سایت
  ميانگين پست در روز
  0.79
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  2,463
  تشکر ها
  7,743
  از این کاربر 8,343 بار در 2,223 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر
  جلسه سیزدهم
  Assign>Shell/Area  به کمک منوی فوق میتوان موارد زیر را اعمال نمود:
  Wall/Slab/Deck Section... : برای تغییر مقطع دیوارها و سقفها کاربرد دارد. روش کار به این صورت است که ابتدا سقف یا دیوار مورد نظر را انتخاب کرده و بعد وارد این منو شده و مقطع جدید را به آن اختصاص میدهیم.
  Openings... : برای ایجاد بازشو در سقف یا دیوار کاربرد دارد. روش کار به این صورت است که ابتدا سطحی را که میخواهیم به بازشو تبدیل نماییم انتخاب نموده و سپس این دستور را اعمال مینماییم. شایان ذکر است که راه دیگر اعمال بازشو در سقف این است که از ابتدا در قسمتی که دارای بازشو است، سقفی را مدل ننماییم. بنده این حالت را ترجیح میدهم!
  Diaphragms.. : از این گزینه برای اختصاص دیافراگم صلب (Rigid) ( و یا نیمه صلب (Semi Rigid) ) به سطوح استفاده میشود. شایان ذکر است که دیافراگم از نظر آیین نامه باید حائز شرایط صلبیت باشد ( خصوصا برای ساختمانهای بلند مرتبه).
  اما دیافراگم چیست؟ دیافراگم همان سقف سازه ( کف طبقه) است. دیافراگم وظیفه انتقال بارهای جانبی سازه به عناصر باربر قائم (ستونها) را دارد. دیافراگم ها دارای سختی زیادی (در صفحه خود) میباشند و لذا به دلیل همین سختی زیاد تغییر مکان جانبی کلیه node هایی که یک دیافراگم قرار دارند باهم مساوی بوده و لذا نسبت به هم تغییر مکان نمیدهند و این موضوع سبب میشود که در تیرهای قابهای خمشی نیروی محوری ایجاد نشود و همانطور که مستحضر هستید تیرها برای نیروی محوری طراحی نمیشوند.
  بعبارت دیگر ما کلیه دیافراگم ها را بصورت صلب در نظر میگیریم اما عملا کنترلی روی آن انجام نمیدهیم تا مطمئن شویم که دیافراگم واقعا صلب است یا خیر!
  بحث دیافراگم ها بحث شیرینی است اما برای بررسی رفتار دیافراگم ها بهتر است به رفرنسهای مربوطه مراجعه فرمایید. شایان ذکر است در صفحه 125 آیین نامه 2800 ویرایش سوم ( پیوست 6) توضیحاتی جهت تشخیص صلبیت یا انعطاف پذیری دیافراگم ها ارائه شده است.
  خب... حالا برویم به سراغ نحوه اعمال دیافراگم صلب.
  برای این منظور کلیه طبقات (به جز طبقه Base) را انتخاب نموده و دیافراگم صلب را به آن اختصاص میدهیم که بصورت پیشفرض دیافراگمی تحت عنوان D1 در صفحه مربوطه موجود میباشد.
  ضمنا میتوان از کمک گزینه Add New Diaphragm برای تعریف دیافراگمهای جدید استفاده نمود.


  Local Axes... : از این گزینه برای تغییر جهت تیرریزی و انتقال بار استفاده میشود که بعد از کلیک بر روی آن پنجره ای باز میشود که دارای گزینه های مختلفی برای تغییر جهت انتقال بار میباشد. بهترین روش، روش Angle میباشد که زاویه جدید جهت تیرریزی را نسبت به محور Xها با جهت مثبت پادساعتگرد وارد مینماییم.
  در این حالت نیز ابتدا چشمه هایی که جهت انتقال بارشان با سایر چشمه ها متفاوت است را انتخاب نموده و سپس زاویه جدید را وارد مینماییم.


 7. کاربر مقابل از sirousb عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  archi kochoolo (08.01.2013)

 8. Top | #19

  تاریخ عضویت
  26.01.2011
  عنوان کاربر
  مدیر ارشد سایت
  ميانگين پست در روز
  0.79
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  2,463
  تشکر ها
  7,743
  از این کاربر 8,343 بار در 2,223 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر
  منبع اصلی کل آموزش هم وبلاگ جناب آقای مهندس مسعود رحیمی می باشد در صورت لزوم می توانید به وبلاگ ایشون مراجعه نمایید.

 9. کاربر مقابل از sirousb عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

  archi kochoolo (08.01.2013)

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .