روش های اجرایی ساختمان های فولادی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا این پست مفید بود؟

رأی دهندگان
3. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • بلی

  3 100.00%
 • خیر

  0 0%
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: روش های اجرایی ساختمان های فولادی

 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  01.01.2012
  عنوان کاربر
  عضو معمولی
  ميانگين پست در روز
  0.00
  نوشته ها
  6
  تشکر ها
  0
  از این کاربر 14 بار در 5 ارسال تشکر شده است.
  سیستم عامل و مرورگر

  روش های اجرایی ساختمان های فولادی

  روش های اجرایی ساختمان های فولادی

  استاد راهنما:آقای مهندس نصیری


  فصل اول: ساختمان هاي اسكلت فلزي
  محاسن سازه هاي اسكلت فلزي
  1-1 استحكام وخواص خوب مكانيكي ومقاومت بالاي فولاد در كشش وفشار.
  1-2 به علت توليد فولاد در كارخانه وشرايط بهتر كنترل كيفيت آن از بتن وساير مصالح بنايي
  1-3 مناسب تر از كار در مي ايد.
  1-4 امكان توسعة سازه.
  1-5 امكان پيش ساخته كردن قطعات
  1-6 سرعت نصب بالا واشغال فضاي کمتر
  1-7 هزينة كمتر وقابليت كاربرد در ارتفاع زياد
  معايب سازه هاي اسكلت فلزي:
  1- زنگ زدگي در برابر رطوبت هوا
  2- به كارگيري دقت لازم وكافي در ايجاد اتصالات مناسب و باكيفيت جوشكاري خوب.

  فصل دوم: پياده كردن نقشه
  طریقه ی پیاده کردن نقشه
  قبل از پياده كردن نقشه روي زمين، اگر زمين ناهموار بود يا داراي گياهان ودرختان باشد
  بايد نقاط مرتفع ناترازي كه مورد نظر است برداشته شده و محوطه ازكلية گياهان وريشه ها پاك گردد.
  پس از مشخص شدن محل ساختمان وتهية نقشة آن ،اولين مرحله از كار اجرايي پياده كردن نقشه است.
  معمولاً نقشه را با توجه وبرداشت از پلان پي كني پياده می نماید. براي پياده كردن نقشه
  حداقل مي بايست يكي از اضلاع ساختمان وامتداد آن رانسبت به امتداد موجود در منطقه نظير برخيابان ، رودخانه ، ابنية قديمي و ... مشخص نمود . با پياده كرد ن يك ضلع ساختمان وبا توجه به امتداد تعيين شده ، ابتدا وانتهاي آن ميخ كوبي مي شود . در نتيجه طول يا عرض ساختمان مشخص مي گردد. ضلعAB، با استفاده از گونياي بنائي و ريسمان ومتر .ضلع BC را عمود بر AB بدست می آوریم چنانچه منطقه وسيع باشد براي استخراج زواياي 90 درجه بهتر است از رابطة اضلاع مثلث قائم الزاویه ی 3-4-5 استفاده گردد. بدين ترتيب ضلع دوم با ميخ كوبي در نقطه C بدست می آید.سپس ضلع CD را نيز به طريقه اي كه گفته شد، عمود برBC تعيين نموده ونقطة D نيز ميخكوبي مي شود كه حاصل ضلع سوم خواهد بود .بديهي است كه AD چهارمين ضلع بنا خواهد شد.
  براي اطمينان در صحت عمل ، اقطار نقشه پياده شده(مستطيل ABCD) متركشي مي شود.
  چنانچه اندازة دو قطبر برداشته شده ، دقيقاً يكسان باشد، نقشه صحيح پياده شده ، در غير
  اين صورت بايستي كلية مراحل انجام شده مجدداً تكرار گردد . در مناطق بسيار وسيع با شعاع
  عملياتي زياد ،پياده نمودن نقشه با وسايل ابتدايي وساده امكان پذير ويا حداقل كار ساده اي نيست

  فصل سوم: گودبرداري، پي كني وپي سازي
  گودبرداي
  گودبرداري در زمينه هايي انجام مي شود كه بايد تمام يا قسمتي از ساختمان، پايين تر
  ازسطح طبيعي زمين احداث شو د . گاهي ممكن است عمق گودبرداري بنابر جنس زمين، به چندين متر برسد . گودبرداري معمولاً با وسايلي مانند بيل مكانيكي يا لودر صورت مي گيرد ودر صورت محدوديت زمين يا در دسترس نبودن ماشين آلات، اين كار با وسایل دستي مانند بيل وكلنگ وفرغون انجام مي گيرد.

  گود برداري در زمينهاي نامحدود
  براي گودبرداري اين گونه زمين ها از ماشيم آلاتي ماننده بیل مکانیکی لودر و ... استفاده
  مي شود وخاك را با شيب مناسب برداشته وبا كاميون به خارج محوطه حمل مي گردد .چنانچه نياز به گودبرداري در عمق نسبتاً زياد باشد، اين كار در لايه هاي مختلف وبه تدريح انجام مي گيرد تا كف گود به عمق پيش بيني برسد .
  شيب ديوارهاي محل گودبرداري : براي جلوگيري از ريزش ديواره هاي محل گود برداري
  به داخل، معمولاً خاك برداري طوري صورت مي گيرد كه ديواره هاي كناري گود ،داراي شيب ملايمي باشد.  گودبرداري در زمين هاي محدود

  گودهايي كه درمجاورت بناهاي موجود ايجاد مي شوند ، نبايد به هيچ عنوان به پايداري
  اين بناها چه در مرحلة موقع اجرا وچه در مرحلة نهايي آسيب وارد كنند .بعد از پياده كردن نقشه وكنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداري مي نمايد .گودبرداري برا ي آن قسمت از ساختمان در موقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد از وسايل معمولي استفاده مي گردد. براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك با بيل به بالا امكان پذير باشد عمل گودبرداري را ادامه مي دهند وبعد از ان پله اي ايجاد نموده وخاك حاصله از عمق پايين تري از پله را روي پله ايجاد شده، ريخته واز روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند . براي گودبرداري هاي بزرگ استفاده از بيل وكلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر وغيره استفاده شود . در اين گونه موارد خارج كردن خاك از محل گودبرداري وحمل آن به خارج از كارگاه معمولا از سطح شيب دار استفاده مي گردد.

  شمع بندي( تنگ بستن) بدنه هاي گود

  شمع بندي يا تنگ بستن بدنه هاي گود به دو روش چوبي يا فلزي صورت مي گيرد.
  شمع بندي چوبی : شمع بندي چوبي عبارت است از تير گود يا چهار تراشي كه از بالا بر الواري متكي است كه خود بر بدنة گود تكيه دارد واز پايين در زمين كف گود با زاوية حدود 45 درجه، استوار شده است . الوار متكي بر بدنه ،ممكن است به صورت عمودي يا افقي بر ديوارة گود قرار گيرند وبراي تقسيم بهتر فشار بين شمع والوارها ،چهار تراش هاي افقي قرار مي گيرند . براي جلوگيري از فرو رفتن شمع در زمين، پاية آن را بر مصالح مقاومي مانند آجر يا بلوكهاي سيماني قرار مي دهند.

  شمع بندي فولادي: در شمع بندي فولادي ، از تيرآهن هاي معمولي يا ناوداني استفاده مي
  شود. به پشت بند عمودي ،يك نبشي جوش شده است وشمع با ز اوية حدود 45 درجه به وسيلة نبشي به پشت بند متصل مي شود .

  پی کنی:
  پي كني در ساختمان به دو منظور انجام ي گيرد:
  1- دسترسي به زمين بکر: با توجه به اينكه كليه بار ساختمان بوسيلة ديوارها يا ستونها به زمين منتقل مي شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل احتمال بوده وقابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد . براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي باشيم

  2-براي حفاظت پاية ساختمان: براي حفاظت پاية ساختمان وجلوگيري از تأثير عوامل جوي درپاية ساختمان بايد پي سازي نمائيم در اين صورت حتي در بهترين زمينها بايد حداقل پي هايي به عمق 40 تا 50 سانتي متر حفر كرد.

  پي و پي سازي:

  پی، مجموعه بخشهايي از سازه وخاك در تماس با آن كه انتقال بار بين سازه وزمين از طريق آن صورت مي گيرد .

  پي سازي ، به اتخاذ تدابير لازم واجراي درخور آنها به منظور تأمين پايداري هر نوع ساختمان براي بوجود آوردن تعادل مناسب بين بنا وزمين در تماس با آن گويند

  مراحل اجرائي ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي

  نكات اجرايي زير سازي پی

  چاههاي متروكه را با شفتة مناسب پر كرد و در صورت برخورد با قنات متروكه روي آن را با دال بتني محافظ پوشاند .
  از خاكهاي نباتي براي خاكريزي نبايد استفاده كرد وضخامت قشرهاي خاكريز براي انجام تراكم حدوداً 15 سانتي متر است . البته خاكريزي وتراكم فقط براي محوطه سازي وكف سازي است وخاكريزي زير فنداسيون مجاز نمي باشد.
  ابتدا نقشة فنداسيون را روي زمين پياده كرده كه براي پياده كردن دقيق آن بايستي جزئيات
  لازم در نقشه مشخص گرديده باشد .از جمله سازه به يك شبكة متشكل از محورهاي عمود بر هم تقسيم شده باشد وموقعيت محورهاي مزبور نسبت به محورها يا نقاط مشخصي نظير محور جاده، بر زمين، بر ساختمان مجاور و .... تعيين شده باشد . در نقشه ،ستونها C وفنداسيونهايي F كه وضعيت مشابهي از نظر بار وارد شده دارند با علامت يكسان نشان داده مي شوند . بايد شمال جغرافيايي نقشه را با جهت شمال جغرافيايي محلي كه قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق كنيم كه به اين كار(توجيه نقشه) گويند. پس از اين كار ، يكي از محورها را كه موقعيت آن روي نقشه مشخص است ، بر روي زمين حداقل با دوميخ در ابتدا و انتها پياده مي كنيم كه به اين امتداد(محور مبنا) گويند.
  حال ساير محورهاي طولي وعرضي را از روي محور مبنا مشخص مي كنيم (براي كارهاي كوچك با ريسمان كار ومتر وگونيا وشاقول وبراي كارهاي بزرگ با دوربين تئودوليت اجرا مي شود)اگر زمين داراي پستي و بلندي جزئي باشد بايد نقطه اي به صورت مبنا (B.M) در محوطه كارگاه مشخص شود كه اين نقطه بوسيلة بتن وميلگرد در نقطه اي كه دور ازآسيب باشد ساخته مي شود .
  نکات اجرایی بتن مگر:

  بتن با عيار كن سيمان زير فنداسيون(بتن نظافت) معمولاً به ضخامت 10 تا 15 سانتي متر واز هر طرف 10 تا 15 سانتي متر بزرگتر از خود فنداسيون ريخته مي شود.  چگونگي اجرا ونصب پيچ هاي مهاري بولت وصفحة كف ستون
  دلايل استفاده از صفحة كف ستون وبولت:
  صفحة ستون واسطه اي است که ضمن افزايش سطح تماس با پي،سبب مي گردد توزيع نيروهاي ستون در حد قابل تحمل براي بتن باشد. نكته مهم هنگام نصب ستون بر روي صفحة تقسيم فشار اين است که حتما انتهاي ستون سنگ خورده وصاف باشد تا تمام نقاط مقطع ستون بر روي
  پليت بنشيند وعمل انتقال نيرو به خوبي انجام پذيرد.
  روش نصب پيچهاي مهاري در موقع بتن ريزي:
  صفحه را قدري بالاتر از محل اصلي خود نگه مي دارند تا محل ميله هاي مهار به طور دقيق تعيين شود. سپس ميله مهارها را ثابت مي كنند وعمل بتن ريزي را انجام مي دهند در حاليكه صفحه هنوز در جاي خود ثابت است. پس از پايان يافتن بتن ريزي صفحه را در تراز مورد نظر نگه مي دارند . اين عمل را مي توان بوسيلة مهره هاي فلزي در زير صفحه اي كه ميله مهارها از درون آنها عبور كرده اند - با
  پيچاندن وتنظيم آن تا تراز لازم - انجام داد . سپس فاصله هاي بين زير صفحه و روي بتن پي با ملات پر می شود.
  محافظت كف ستونها وپيچ هاي مهاري:
  در ساختمانهاي معمولي وبه طور كلي در ساختمانهايي كه پس از پايان يافتن كار اسكلت فلزي ديگر نيازي به بازديد يا تنظيم كف ستونها نيست، اطراف كف ستون را با بتن پر مي كنند كه در اين صورت بتن به فولاد مي چسبد وآنرا كاملاً محافظت مي كند . در بعضي ديگر از ساختمانها، كف ستونها را نظير ساير قطعات بوسيلة رنگ محافظت مي كنند.  روش نصب نبشي بر روي بیس پلیت ها براي استقرار ستون:
  بر روي بيس پليت ها محل كف ستون ومحل آكس را كنترل مي كنيم سپس نبشي هاي اتصال را به صورت عمود بر هم بر روي بيس پليت جوش داده ،آنگاه ستون را مستقر واقدام به نصب ديگر نبشي هاي لازم كرده وآنها را به بيس پليت جوش مي دهيم.
  از مزاياي عمود برهم بودن دو نبشي روي بيس پليت علاوه بر سرعت عمل واستقرار بهتر به علت تماس مستقيم ستون به بال نبشي، اتصال جوشكاري به گونه اي درست تر و اصولي صورت مي گيرد.
  قبل از جوشكاري بايد ستونها را هم محور و قائم نموده وعمود بودن در دو جهت كنترل گردد. پس از نصب ستونها با توجه به ارتفاع ستون وآزاد بودن سر ستون ممكن است تا زمان نصب پل ها، ستونها در اثر شدت باد و وزن خود حركت هايي داشته باشند كه تاثير نامطلوب وايجاد ضعف در جوشكاري واتصالات كف ستونها خواهد داشت به همين دليل بايد پس از نصب ، فوراً به مهاربندي موقت ستونها بوسيلة ميلگرد يا نبشي به صورت ضربدري اقدام كرد.
  ستونهاي فلزي
  ستون
  ستون عضوي است كه معمولاً به صورت عمودي در ساختمان نصب مي شود وبارهاي كف ناشي از طبقات بوسيلة تير و شاهتير به آن منتقل مي گردد وتوسط آن به شالوده وسپس به زمين انتقال مي يابند. شكل سطح مقطع ستونها معمولاً به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگي دارد.


  تقسيم ستونها از لحاظ شكل ظاهري
  نيمرخ نورد شده شامل انواع تيرآهن ها وقوطي بهترين پروفيل نورد شده براي ستون، تيرآهن بال پهن يا قوطي هاي مربع شكل است زيرا از نظر مقاومت بهتر ا ز مقاطع ديگر عمل كرده ضمن اينكه در بيشتر مواقع عمل اتصال تيرها به راحتي روي آن انجام مي گيرد.
  مقاطع مرکب:
  هرگاه سطح مقطع ومشخصات يك نيمرخ به تنهايي براي ايستايي يك ستون كافي نباشد از اتصال چند پروفيل به يكديگر ستون مناسب آن ساخته مي شود. پروفيل هايي كه خود داراي شعاع ژيراسيون كافي نيستند را در فاصله هايي مناسب از هم قرار داده وبا ورق يا تسمه به هم متصل مي کنیم.


  رايج ترين اتصالها براي ساخت ستون
  اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري روي
  فاصلة جوشهاي مقطع (غير ممتد) كه ورق را به نيم رخها متصل مي كند نبايد از 30 سانتي متربيشتر شود . اندازة حداكثر فاصلة فوق الذكر در مورد فولاد معمولي به صورت22t(tضخامت ورق) درمي آيد.
  اتصال دو پروفيل با بست هاي فلزي (تسمه):
  متداول ترين نوع ستون در ايران ستونهاي مركبي است كه دو تيرآهن به فاصلة معين از يكديگر قرار مي گيرد وقيدهاي افقي يا چپ و راست اين دو نيم رخ را به هم متصل مي كند . البته بست هاي چپ و راست كه شكلهاي مثلثي را بوجود مي آوردند داراي مقاومت بهتري نسبت به قيدهاي موازي مي باشند
  . در مورد ستون با قيد موازي بايد مسائل زير را رعايت كرد:
  ابعاد وصله(بست) افقي ستون كمتر از اين مقادير نباشد:
  طول وصله حداقل به فاصلة مركز تا مركز دو نيم رخ باشد.
  عرض وصله از 42 % طول آن كمتر نباشد.
  ضخامت وصله از 35/1طول آن كمتر نباشد.
  مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نبايد از طول صفحه كمتر شود.
  فاصلة قيد ها و ابعاد آن براساس محاسبات فني تعيين مي شود.
  در قسمت انتهايي ستون بايد حتماً از ورق با طول حداقل برابر عرض ستون استفاده كردتا علاوه بر تقويت پايه، محل مناسبي براي اتصال با بندهاي فلزي به ستون بوجود آيد . درمحل اتصال تير يا پل به ستون لازم است قبلاً ورق تقويتي به ابعاد كافي روي بالهاي ستون جوش شده باشد.

  طويل كردن ستون:
  محل مناسب براي وصله كردن ستونها به هنگام طويل كردن آنها حداقل در ارتفاع 45 تا 60 سانتيمتر بالاتر از كف هر طبقه يا6/1ارتفاع طبقه مي باشد . ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبي گونيا كرده وبا سنگ زدن صاف مي نمايند تا كاملاً در تماس با يكديگر يا صفحة وصله قرار گيرد.
  در صورتي كه پروفيل دو ستون يكسان نباشد بايد اختلاف نمرة دو ستون را با گذاردن صفحات لقمه (هم سو کننده) برّ ستون فوقاني را پر نمود سپس صفحة وصله را نصب كرد وجوش لازم را انجام داد.اگر ابعاد مقطع دو نيمرخ به يكديگر متصل مي شوند تفاوت زياد داشته باشد به طوري كه قسمت بزرگي از سطح آن دو در تماس با يكديگر قرار نگيرد در اين صورت بايد يك صفحة تقسيم فشار افقي بين دو نيمرخ به كار برد . اين صفحه معمولاً بايد ضخيم انتخاب شود تا بتواند بدون تغيير شكل زياد، عمل تقسيم فشا ر را انجام دهد وكليه ابعاد وضخامت صفحه ومقدار جوش لازم را بايد طبق محاسبه وبراساس نقشه هاي اجرايي انجام داد.


  تيرها وتيرهاي لانه زنبوري
  شاهتیرها(پلها):
  شاهتيرها عضوهاي فلزي افقي اصلي كه با اتصالات لازم به ستونها متصل مي شوند وبوسيلة آنها بار طبقات به ستونها انتقال مي يابد. چنانچه شاهتيرها براي لنگر خمشي موجود كفاف ندهد، آنها را با اضافه نمودن تسمه و ورق تقویت می نماید. در مورد ورق تقويتي در تيرهاي معمولي بايد نكات زير را رعايت نمود:
  حداكثر ضخامت ورق تقویتی 0.8 ضخامت بال تير باشد.
  ورق تقويتی به طور كامل با بالها تماس واتصال داشته باشد.
  ضخامت جوش0.75 ضخامت ورق باشد.
  ورق تقويتي از هر دو طرف ودر قسمت عرض نيز جوش شود.
  جوشكاري طبق شكل انجام گيرد.
  ابعاد ورق طبق محاسبات تعيين شده باشد.

  تيرهاي لانه زنبوري:
  دليل نامگذاري تير لانه زنبوري، شكل گيري اين تيرها پس از عمليات بريدن و دوباره جوش دادن وتكميل پروفيل است.
  هدف از ساخت تير لانه زنبوري اين است كه تير بتواند ممان خمشي بيشتري را با خيز نسبتاً كم، همچنين وزن كمتر در مقايسه با تير نورد شده مشابه تحمل كند كه در نتيجه اين عمل باعث كاهش وزن كل ساختمان مي شود .

  روش هاي مختلف برش تيرآهن:
  برش به روش كوپال: با استفاده از دستگاه قطع كن سنگين كه به گيوتين مخصوص مجهز
  است تيرآهن به شكل سرد در امتداد خط منكسر قطع مي شود.
  برش به روش برنول: برش در اين حالت به صورت گرم انجام مي گيردبه اين صورت كه کارگر ماهر برش را با شعلة بنفش رنگ قوي حاصل از گاز استيلن و اكسيژن بوسيله لولة برنول انجام مي دهد . در ايران تير لانه زنبوري را بيشتر با دست تهيه مي كنند.


  روش ساخت تير لانه زنبوري وتقويت آن:
  ابتدا روي جان تيرآهن نورد شده با استفاده از الگو كه با استفاده از1.2شش ضلعي از ورق آهن سفيد يك ميلي متري (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط مي گردد . سپس تيرآهن را روي يك شاسي افقي بازدن تك خال جوش در نقاط مختلف آن براي جلوگيري از تاب برداشتن قرار مي دهند. آنگاه با استفاده از دستگاه برش (برنول) در امتداد خط منكسر اقدام به برش مي كنند تا پروفيل
  به دو قسمت تقسيم شود حال اگر دندانه هاي دو قسمت را به دقت مقابل هم قرار دهيم واز دو طرف، كارگر ماهر آنرا جوشكاري كند با استفاده از جوش قوسي نيمه اتوماتيك براي اتصال دو نيمه بريده شده، يك جوش خوب ، بي عيب و سريع ومقرون به صرفه خواهد بو د . در زنبوري كردن پروفيل ، مشخصات مقطع تاثير زيادي دارد.

  محاسن تير لانه زنبوري:
  افزايش مدول مقطع وممان اينرسي مقطع تیر.
  افزايش مقاومت خمشی تیر.
  با كم شدن وزن مصالح وسبك بودن تير از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر خواهد بود وهيچ قسمتي از پروفيل دور ريخته نمي شود.
  از فضاهاي ايجاد شده در جان تير مي توان لوله هاي تاسيساتي وبرق را عبور داد.
  معايب تير لانه زنبوري:
  وجود حفره هايي كه نمي تواند تنش هاي برشي را تحمل کند.برای رفع اين عيب اقدام به پركردن بعضي حفره ها با ورق فلزي وجوش مي كنند.  فصل دهم: اتصالات در ساختمانهاي اسكلت فلزي

  اتصال ساده
  اتصال ساده با نبشي نشيمن انعطاف پذیر:
  حتماً قلاب جوش بايد به اندازة 1.5تا 2 D سانتي متر براي نبشي اجرا شود. طول نبشي نشيمن معمولاً از پهناي بال ستون كمتر است ولي اگر به دلايلي پهناي بال از طول نبشي نشيمن كمتر گردد جوشهاي اتصالي در لبة بال ستون ودر پشت نبشي اجرا خواهند شد . به منظور تامين پايداري كافي تير هميشه بعد از نصب تير روي نبشي نشيمن، يك نبشي انعطاف پذير به بال فوقاني تير وستون جوش
  مي شود. در آئين نامة AISC عرض استاندارد را 10 سانتي متر براي نشيمن انتخاب كرده اند. طول اين نبشي را معمولاً به صورت زير در نظر می گیرند:اگر پهناي بال تير كمتر از 10 سانتي متر باشد طول نبشي فوقاني 10 سانتي متر واگر پهناي بال تير بزرگتر از 10 سانتي متر باشد طول نبشي فوقاني 15 سانتي متر انتخاب مي شود اين نوع اتصال را در عكس العمل هاي نسبتاً كوچك تا حدود15TON بكار مي برند. نبشي نشيمن عمل نصب وتنظيم تير را آسان مي كند.

  2-اتصال ساده با نبشي نشيمن تقويت شده:
  با افزايش عكس العمل تكيه گاهي ، ضخامت لازم براي نبشي هاي نشيمن انعطاف پذير افزايش مي يابد به طوري كه از استاندارد نبشي هاي نورد شدة كارخانه تجاوز مي كند در چنين حالتي از نبشي تقويت شده با مقطع T به دو صورت استفاده ميشود:
  1- جان نشيمن عمود بر جان تیر می باشد.
  2- جان نشيمن وجان تير در يك صفجه قرار دارد.
  استفاده از صفحات تقويت كننده زير يك نشيمن به صورت طيلي يا مثلثي استفاده مي گردد.


  3:اتصال ساده با نبشي جان:
  نبشي جان بعنوان بهترين تكيه گاه ساده مورد استفاده قرار مي گيرد .ضخامت نبشي بايد تا حدي باشد كه انعطاف پذيري آن حفظ شود. Min نبشي كه مي توان در جان تير زد 60*60*T مي باشد.
  معمولاً دو نبشي را در كارخانه به جان تير جوش مي كنند وجوش هاي بين نبشي و ستون يا شاهتير را در كارخانه ، بعد از اينكه اتصال تنظيم مي شود ، در روي كار انجام مي دهند  3- اتصال صلب تیر:
  طبق آئين نامه قرار است بيش از 90% لنگر تير از طريق اتصال صلب به ستون منتقل شود و در اين حالت بايد اتصال به گونه اي طراحي گردد كه داراي سختي كافي براي جلوگيري از دوران دو انتهاي تير باشد. در تكيه گاه كاملاً صلب ، دوران زاويه اي بين تير وستون انجام نمي گيرد .
  ویرایش توسط sirousb : 07.02.2012 در ساعت 23:58

 2. 4 کاربر مقابل از blade عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

  hasti 24 (08.02.2012),sirousb (07.02.2012),جاودشت (11.02.2012)

 3. # ADS
  تبلیغات در مدار
  تاریخ عضویت
  همیشه
  نوشته ها
  بسیاری

   

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .