در چند سال اخیر صنعت گردشگری در ایران بیش از پیش رونق گرفته ایرانی ها سومین کشور توریست فرست به آسیای صغیر به حساب می آیند . به نظر میاید که سیاست های غلط در داخل کشور باعث کم رنگ شدن گردشگری در...