با سلام .
دانلود کردم ولی با winrar باز نمیکنه و میگه فایل ناآشناس.
چه باید کرد؟ممنون