دلایل بازسازی ساختمان و نکات
بناها و ساختمان هایی که در آن زندگی میکنیم بعد از گذشت چند سال بعد از ساخت احتیاج به انجام عملیاتی برای نو شدن و ترمیم برخی از بافت ها دارند. عمر مفید ساختمان ها با توجه...