هر شخصی دوست دارد که منزل خود را بفروشد و در آپارتمان های نوساز زندگی کند. اما خب همیشه اینطور هم نیست. ممکن قیمت واحد آپارتمان آنقدر بالا باشد که حتی به سختی بتوان آن را برای یک سال هم اجاره کرد....