با سلام، این ترم این درس رو بعد از سالیان برداشتم
این پروژه ایی بود که نصیب من شد و انجام دادم. امیدوارم به دردتون بخوره
پروژه پاور پوینت هستش
...