سلام هم میتونم هم برات طراحی کنم هم ببینم جایی هست گیر بیارم
بابتشم یه هزینه کمی میگیرم حالا قیمتشو کنار میایم .. خواستی در خدمت هستم