دوستان میشه لطفا اگر کسی اسلاید اجرایی نصب در تو ساختمان رو داره به من کمک کنه؟خیلی ممنون میشم