سلام
Batzal Roof Designer

ببخشید چطور میشه نصبش کرد اگر بشه تصویری نشون بدید عالیه .
تشششکر