در این لینک توضیح مختصری در ارتباط با فضای سبز و محوطه سازی ارائه شده. شاید مطلب خوبی مرتبط با عکس های شما باشه [Link is only viewabel to registered users]