بسیار مطلب خوب و مفیدی واقعا ممنون
امیدوارم تاپیکی هم برای پیشنهادات موضوع پایان نامه ایجاد بشه که بتونیم در این زمینه راهنمایی بگیریم از افراد باتجربه تر