جدول زیر مربوط به طرح اختلاط این نوع از بتن سبک می باشد:


[Link is only viewabel to registered users]