لودر چیست؟

یکی از ماشین آلات سنگین ساختمانی لودر است که در واقع ماشینی تراکتوری است و در انگلیسی loader به معنی حمل کننده می باشد. این وسیله از جمله پرکاربردترین ماشین آلات در انجام کارهای...