دوست عزیز من یک سوال میخام بپرسم ازتون؟؟
چرا نما رومی؟؟ به نظرتون نمای رومی اصلا به نمای شهری ما میخوره؟؟؟ فقط یک سواله!