متن خیلی جالبی بود تو این اماکن برای جلوگیری از اسیب باید دوربین مدار بسته نصب گردد