چوب ترموود برای چمن مصنوعی
استفاده از چوب ترموود در کنار چمن مصنوعی زیبایی خاصی به ترموود می بخشد .برای اشنایی با چوب ترموود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید :