شکلک ها - نقش نگار مرجع معماری و عمران


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک های جالب
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :gaah:
  Gaah
  Gaah
 • :77:
  77
  77
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :169:
  169
  169
 • :leb:
  Leb
  Leb
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Fishing
  Www MyEmoticons Com Fishing
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :155fs44059:
  155fs44059
  155fs44059
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :64:
  64
  64
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :154fs232528:
  154fs232528
  154fs232528
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :Dancing_unhappy:
  Dancing Unhappy
  Dancing Unhappy
 • :63:
  63
  63
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :bath:
  Bath
  Bath
 • :wind14:
  Wind14
  Wind14
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :149fs887355:
  149fs887355
  149fs887355
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :5:
  5
  5
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :41:
  41
  41
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :banana_smiley_8:
  Banana Smiley 8
  Banana Smiley 8
 • :vishenka_27:
  Vishenka 27
  Vishenka 27
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :139fs108574:
  139fs108574
  139fs108574
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :6:
  6
  6
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :37:
  37
  37
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :banana_smiley_3:
  Banana Smiley 3
  Banana Smiley 3
 • :tnp:
  Tnp
  Tnp
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :127fs3780538:
  127fs3780538
  127fs3780538
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :13:
  13
  13
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :35:
  35
  35
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :3384:
  3384
  3384
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :19:
  19
  19
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :computer3:
  Computer3
  Computer3
 • :34:
  34
  34
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :999:
  999
  999
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :63izs7n:
  63izs7n
  63izs7n
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :306:
  306
  306
 • :orjnfq:
  Orjnfq
  Orjnfq
 • :33:
  33
  33
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :28:
  28
  28
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :290:
  290
  290
 • :n7:
  N7
  N7
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :7:
  7
  7
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :78:
  78
  78
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :178:
  178
  178
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • QQ Smilies
 • (v)
  048
  048
 • (kx)
  Khó xử quá
  Khó xử quá
 • (suyt)
  Suỵt !!!!
  Suỵt !!!!
 • (bad)
  Tệ quá đi
  Tệ quá đi
 • (oh)
  Ngạc nhiên lắm đó
  Ngạc nhiên lắm đó
 • (sorry)
  Xin lỗi nha
  Xin lỗi nha
 • (them)
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • (bt)
  Bắt tay làm quen phát
  Bắt tay làm quen phát
 • (cry)
  Đang khóc
  Đang khóc
 • (ha)
  Zui quá xá
  Zui quá xá
 • (good)
  Nhất rồi đó
  Nhất rồi đó
 • (dao)
  Có máu rồi thấy không?
  Có máu rồi thấy không?
 • (loqua)
  Đang lo sốt vó nè
  Đang lo sốt vó nè
 • (kogion)
  Không giỡn à nha
  Không giỡn à nha
 • (ho)
  Ối, bị hố nặng rồi
  Ối, bị hố nặng rồi
 • (come)
  Lại đây!!!
  Lại đây!!!
 • (suong)
  Sung sướng
  Sung sướng
 • (vodoi)
  Hận đời vô đối
  Hận đời vô đối
 • (ngaytho)
  Ngây thơ vô số tội
  Ngây thơ vô số tội
 • (qt)
  Ta thề quyết tâm
  Ta thề quyết tâm
 • (xinh)
  Xinh tươi quá
  Xinh tươi quá
 • (ok)
  Ok baby
  Ok baby
 • (zodich)
  Ta là zô địch
  Ta là zô địch
 • (botay)
  Bó tay rồi
  Bó tay rồi
 • (domat)
  Đỏ mặt rồi
  Đỏ mặt rồi
 • (khotin)
  Không thể tin nổi
  Không thể tin nổi
 • (cool)
  Quá chảnh, quá bảnh
  Quá chảnh, quá bảnh
 • (kaffee)
  Làm tách Cà phê đã
  Làm tách Cà phê đã
 • (nghi)
  Nghi lắm à nha
  Nghi lắm à nha
 • (buon)
  Buồn vô đối
  Buồn vô đối
 • (oc)
  Ọc, muốn bệnh luôn
  Ọc, muốn bệnh luôn
 • (ngau)
  Rất là ngầu
  Rất là ngầu
 • (andon)
  Coi chừng ăn đòn
  Coi chừng ăn đòn
 • (beat)
  Ăn đấm không?
  Ăn đấm không?
 • (@)
  Chống mặt luôn
  Chống mặt luôn
 • (ngap)
  Mệt lắm rồi
  Mệt lắm rồi
 • (tucqua)
  Tức quá, tức quá...
  Tức quá, tức quá...
 • (lolang)
  Lo lắng
  Lo lắng
 • (uhm)
  Hiểu rồi!
  Hiểu rồi!
 • (!)
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • (zzz)
  Đang ngủ
  Đang ngủ
 • (vt)
  Em vô tội mà
  Em vô tội mà
 • (bucminh)
  Bực mình rồi nha
  Bực mình rồi nha
 • (eye)
  Chuẩn bị lừa tình nè
  Chuẩn bị lừa tình nè
 • (he)
  Buồn cười
  Buồn cười
 • (hammo)
  Hâm mộ quá
  Hâm mộ quá
 • (bb)
  Bye Bye
  Bye Bye
 • (tuhieu)
  he he, tự hiểu đi nghen
  he he, tự hiểu đi nghen
 • (sad)
  Đang buồn
  Đang buồn
 • (h)
  heart
  heart
 • (love)
  Đang yêu
  Đang yêu
 • (never)
  Vụ gì nữa đây
  Vụ gì nữa đây
 • (tuc)
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • (khoc)
  Muốn khóc
  Muốn khóc
 • (leuleu)
  Bêu lêu bêu lêu
  Bêu lêu bêu lêu
 • (kiss)
  Tặng cho một nụ hôn
  Tặng cho một nụ hôn
 • (happy)
  Đang rất là hạnh phúc
  Đang rất là hạnh phúc
 • (han)
  Tao hận mày lắm
  Tao hận mày lắm
 • (khodai)
  Em khờ dại lắm
  Em khờ dại lắm
 • (tutin)
  Rất tự tin
  Rất tự tin
 • (bucboi)
  Bực bội lắm rồi đó
  Bực bội lắm rồi đó
 • (luatinh)
  Rất chi là lừa tình
  Rất chi là lừa tình
 • (votim)
  Tan nát lòng tôi
  Tan nát lòng tôi
 • (soqua)
  Sợ quá
  Sợ quá
 • (hun)
  Cho hun cái nha
  Cho hun cái nha
 • (buonngu)
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .