شکلک ها - نقش نگار مرجع معماری و عمران


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک های جالب
 • :178:
  178
  178
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :28:
  28
  28
 • :gaah:
  Gaah
  Gaah
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :77:
  77
  77
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :169:
  169
  169
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :leb:
  Leb
  Leb
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Fishing
  Www MyEmoticons Com Fishing
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :155fs44059:
  155fs44059
  155fs44059
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :64:
  64
  64
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :154fs232528:
  154fs232528
  154fs232528
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :Dancing_unhappy:
  Dancing Unhappy
  Dancing Unhappy
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :bath:
  Bath
  Bath
 • :wind14:
  Wind14
  Wind14
 • :63:
  63
  63
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :149fs887355:
  149fs887355
  149fs887355
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :banana_smiley_8:
  Banana Smiley 8
  Banana Smiley 8
 • :vishenka_27:
  Vishenka 27
  Vishenka 27
 • :41:
  41
  41
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :139fs108574:
  139fs108574
  139fs108574
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :banana_smiley_3:
  Banana Smiley 3
  Banana Smiley 3
 • :tnp:
  Tnp
  Tnp
 • :37:
  37
  37
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :5:
  5
  5
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :127fs3780538:
  127fs3780538
  127fs3780538
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :3384:
  3384
  3384
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :35:
  35
  35
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :6:
  6
  6
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :computer3:
  Computer3
  Computer3
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :999:
  999
  999
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :34:
  34
  34
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :13:
  13
  13
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :63izs7n:
  63izs7n
  63izs7n
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :306:
  306
  306
 • :orjnfq:
  Orjnfq
  Orjnfq
 • :33:
  33
  33
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :19:
  19
  19
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :290:
  290
  290
 • :n7:
  N7
  N7
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :7:
  7
  7
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :78:
  78
  78
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • QQ Smilies
 • (oh)
  Ngạc nhiên lắm đó
  Ngạc nhiên lắm đó
 • (suyt)
  Suỵt !!!!
  Suỵt !!!!
 • (bad)
  Tệ quá đi
  Tệ quá đi
 • (them)
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • (sorry)
  Xin lỗi nha
  Xin lỗi nha
 • (cry)
  Đang khóc
  Đang khóc
 • (bt)
  Bắt tay làm quen phát
  Bắt tay làm quen phát
 • (ha)
  Zui quá xá
  Zui quá xá
 • (good)
  Nhất rồi đó
  Nhất rồi đó
 • (loqua)
  Đang lo sốt vó nè
  Đang lo sốt vó nè
 • (dao)
  Có máu rồi thấy không?
  Có máu rồi thấy không?
 • (ho)
  Ối, bị hố nặng rồi
  Ối, bị hố nặng rồi
 • (kogion)
  Không giỡn à nha
  Không giỡn à nha
 • (suong)
  Sung sướng
  Sung sướng
 • (come)
  Lại đây!!!
  Lại đây!!!
 • (ngaytho)
  Ngây thơ vô số tội
  Ngây thơ vô số tội
 • (vodoi)
  Hận đời vô đối
  Hận đời vô đối
 • (xinh)
  Xinh tươi quá
  Xinh tươi quá
 • (qt)
  Ta thề quyết tâm
  Ta thề quyết tâm
 • (zodich)
  Ta là zô địch
  Ta là zô địch
 • (ok)
  Ok baby
  Ok baby
 • (domat)
  Đỏ mặt rồi
  Đỏ mặt rồi
 • (botay)
  Bó tay rồi
  Bó tay rồi
 • (cool)
  Quá chảnh, quá bảnh
  Quá chảnh, quá bảnh
 • (khotin)
  Không thể tin nổi
  Không thể tin nổi
 • (nghi)
  Nghi lắm à nha
  Nghi lắm à nha
 • (kaffee)
  Làm tách Cà phê đã
  Làm tách Cà phê đã
 • (oc)
  Ọc, muốn bệnh luôn
  Ọc, muốn bệnh luôn
 • (buon)
  Buồn vô đối
  Buồn vô đối
 • (andon)
  Coi chừng ăn đòn
  Coi chừng ăn đòn
 • (ngau)
  Rất là ngầu
  Rất là ngầu
 • (@)
  Chống mặt luôn
  Chống mặt luôn
 • (beat)
  Ăn đấm không?
  Ăn đấm không?
 • (tucqua)
  Tức quá, tức quá...
  Tức quá, tức quá...
 • (ngap)
  Mệt lắm rồi
  Mệt lắm rồi
 • (uhm)
  Hiểu rồi!
  Hiểu rồi!
 • (lolang)
  Lo lắng
  Lo lắng
 • (zzz)
  Đang ngủ
  Đang ngủ
 • (!)
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • (bucminh)
  Bực mình rồi nha
  Bực mình rồi nha
 • (vt)
  Em vô tội mà
  Em vô tội mà
 • (he)
  Buồn cười
  Buồn cười
 • (eye)
  Chuẩn bị lừa tình nè
  Chuẩn bị lừa tình nè
 • (bb)
  Bye Bye
  Bye Bye
 • (hammo)
  Hâm mộ quá
  Hâm mộ quá
 • (sad)
  Đang buồn
  Đang buồn
 • (tuhieu)
  he he, tự hiểu đi nghen
  he he, tự hiểu đi nghen
 • (love)
  Đang yêu
  Đang yêu
 • (h)
  heart
  heart
 • (tuc)
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • (never)
  Vụ gì nữa đây
  Vụ gì nữa đây
 • (leuleu)
  Bêu lêu bêu lêu
  Bêu lêu bêu lêu
 • (khoc)
  Muốn khóc
  Muốn khóc
 • (happy)
  Đang rất là hạnh phúc
  Đang rất là hạnh phúc
 • (kiss)
  Tặng cho một nụ hôn
  Tặng cho một nụ hôn
 • (khodai)
  Em khờ dại lắm
  Em khờ dại lắm
 • (han)
  Tao hận mày lắm
  Tao hận mày lắm
 • (bucboi)
  Bực bội lắm rồi đó
  Bực bội lắm rồi đó
 • (tutin)
  Rất tự tin
  Rất tự tin
 • (soqua)
  Sợ quá
  Sợ quá
 • (luatinh)
  Rất chi là lừa tình
  Rất chi là lừa tình
 • (votim)
  Tan nát lòng tôi
  Tan nát lòng tôi
 • (buonngu)
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
 • (hun)
  Cho hun cái nha
  Cho hun cái nha
 • (kx)
  Khó xử quá
  Khó xử quá
 • (v)
  048
  048
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .