PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نکات ایمنی در گود برداریهاجاودشت
19.03.2012, 00:12
دوستان نقش نگار با حوصله متن زیر را مطالعه کنید

به نکات ریز و فابل تاملی در این مقاله اشاره شده و به

عنوان دستور العمل به همه گروههای مهندسی و پیمانکاری

ابلاغ گردیده امیدوارم مناسب شما هم واقع گردد .


[Link is only viewabel to registered users] ([Link is only viewabel to registered users])


*گام اول؛ عمليات خاکي

عمليات گودبرداري ([Link is only viewabel to registered users])شامل فعاليت*هاي ساختماني از قبيل حفاري چاه*ها و مجاري آب و فاضلاب،* خاکبرداري، خاکريزي، حفاري و پي*کني با وسايل دستي و ماشين*آلات مکانيکي، عمليات زيرزميني و نظاير آن است.
قبل از شروع عمليات گودبرداري بايد با همکاري سازمان*هاي ذيربط جريان برق، گاز، آب و ساير سرويس*هاي مشابه در محل گودبرداري قطع شود و چنانچه محل گودبرداري در نزديکي و مجاورت يکي از ايستگاه*هاي اصلي خدمات عمومي مانند آتش*نشاني باشد، بايد قبلاً مراتب به اطلاع آن ايستگاه رسانده شود تا احياناً در سرويس رساني عمومي وقفه اي ايجاد نشود.
قبل از گودبرداري بايد کليه اشياي زايد از قبيل درخت، تخته سنگ و ضايعات ساختماني که ممکن است سبب وقوع حادثه*اي شود، از محل انجام كار خارج شود.
کليه افرادي که در عمليات گودبرداري مشغول به کار مي*شوند، بايد طبق قوانين و مقررات مربوط از آموزش و تجربه کافي برخوردار باشند.
در صورتي که در عمليات گودبرداري از دستگاه*هاي برقي مانند الکتروموتور براي هوادهي، تخليه آب و نظاير آن استفاده شود، اين*گونه دستگاه*ها بايد با رعايت مفاد به وسايل حفاظتي مناسب، مجهز باشند.
*حفاري، خاکبرداري و خاکريزي
الف) در صورتي که حفاري و خاکبرداري ([Link is only viewabel to registered users]) در عمق پايين*تر از پي ساختمان*ها و ديوارهاي حايل يا سطح معابر عمومي که در مجاورت محل حفاري و خاکبرداري قرار دارند، صورت گيرد، بايد اقدام*هاي لازم براي جلوگيري از خطر ناپايداري آن*ها به عمل آيد.
ب) در حفاري و خاکبرداري با عمق با بيش از 120 سانتيمتر که خطر ريزش يا لغزش ديوار وجود داشته باشد، لازم است تمهيدات لازم ايمني به عمل آيد. مگر اينکه شيب ديواره از زاويه شيب طبيعي خاک کمتر باشد.
پ) حفاري و خاکبرداري در مجاورت بزرگراه*ها و خطوط راه*آهن يا مراکز توليد ارتعاش بايد با رعايت اقدام*هاي لازم براي جلوگيري از ريزش يا لغزش ديوار حفاري و خاکبرداري صورت گيرد.
ت) بعد از وقوع بارندگي، توفان،* سيل و زلزله بايد محل گودبرداري بازديد شود تا در نقاطي که خطر ريزش يا لغزش ديواره وجود دارد، با استفاده از شمع و سپر يا چوب*بست، ديواره موردنظر تحکيم و تثبيت شود.
ث) براي جلوگيري از بروز خطرهايي نظير پرتاب سنگ، سقوط افراد،* حيوانات، مصالح ساختماني و ماشين*آلات و سرازير شدن آب به داخل گود و نيز برخورد افراد و وسايط نقليه با کارگران و وسايل و ماشين*آلات حفاري و خاکبرداري، لازم است ديواره*هاي گودبرداري به نحو مناسب حصارکشي و محافظت شود. همچنين در مجاورت معابر و فضاهاي عمومي، محل حفاري و خاکبرداري بايد با علايم هشداردهنده که در شب و روز قابل رؤيت باشد، مجهز شود.[Link is only viewabel to registered users]
*حفاري چاه*ها و مجاري آب و فاضلاب (چاه*کني)
الف) قبل از آغاز عمليات حفاري چاه*ها و مجاري آب و فاضلاب، به ويژه در حفر چاه*هاي دستي، بايد بررسي*هاي لازم درخصوص وجود و کيفيت موانعي از قبيل قنوات قديمي، فاضلاب*ها، پي*ها، جنس خاک لايه*هاي زمين و تأسيسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن به عمل آيد و در صورت لزوم با سازمان*هاي ذي*ربط تماس برقرار شود. محل حفاري نيز بايد طوري تعيين شود که به هنگام کار، خطر ريزش يا نشست قنات و فاضلاب مجاور يا برخورد با تأسيسات ياد شده، وجود نداشته باشد.
ب) به منظور ايجاد تهويه کافي در عمليات حفاري چاه*ها ([Link is only viewabel to registered users])و مجاري آب و فاضلاب و براي جلوگيري از استشمام هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده*کننده ديگر، بايد کارگران به ماسک و دستگاه*هاي تنفسي مناسب مجهز شوند تا همواره هواي سالم به آن*ها برسد.
پ) کليه افرادي که فعاليت آن*ها با عمليات حفاري چاه*ها و مجاري آب و فاضلاب مرتبط است، بايد متناسب با نوع کار به وسايل حفاظت فردي، مجهز شوند.
ت) پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه*ها بايد با صفحات مشبک مقاوم و مناسب، به نحو مطمئني پوشانده شود.
ث) در عمليات مربوط به چاه*کني با دست، بايد علاوه بر رعايت موارد فوق، آيين*نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه*هاي دستي نيز با رعايت موارد زير لحاظ شود.
1- به كار بردن شمع يا سپر مناسب
2- در نظر گرفتن حداقل فاصله مصالح تا لبه گود
3- پشت بند آجري
4- حصار مناسب اطراف گود (با علايم هشداري مناسب)
مشخصات فني و عمومي کارهاي ساختماني (سازمان برنامه و بودجه)
منظور از خاکبرداري کليه عملياتي است که براي برداشتن خاک*هاي محوطه، گودبرداري و پي*کني در زمين طبيعي انجام مي*شود. قبل از خاکبرداري بايد کروکي محل انجام كار، دقيقاً تهيه و صورتمجلس شود و سپس نحوه اجراي آن با تأييد دستگاه نظارت مشخص شود.
خاکبرداري بايد طبق نقشه*ها و تا عمقي که مشخص شده است، انجام شود. چنانچه در مواردی به*ويژه درکف پي بيش از ابعاد تعيين شده در کروکي و نقشه*ها، خاکبرداري انجام شود، بايد حجم اضافي توسط بتون ضعيف يا موارد ديگر که از طرف دستگاه نظارت تعيين خواهد شد، پر شود.
قبل از آنکه محل خاکبرداري از طرف دستگاه نظارت بازديد و تأييد شده باشد، شروع پي*سازي ممنوع است.
به طور کلي لازم است جدار محل خاکبرداري شده به صورت شيرواني درآيد يا براي جلوگيري از ريزش، چوب بست شود و در اين صورت کسب اجازه دستگاه نظارت ضروري خواهد بود.
کف محل خاکبرداري شده بايد صاف و هموار باشد و در صورت لزوم براي تقسيم فشار طبق نقشه*هاي اجرايي، بايد قشري از ماسه به ضخامت 5 سانتيمتر در محل ريخته و کوبيده شود.[Link is only viewabel to registered users]
قبل از اجراي عمليات خاکبرداري، بايد تدابير لازم براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل کارگاه و حفظ محوطه آن به كار برده شود و در صورت لزوم گودالي دور از محل خاکبرداري براي تخليه آب احداث شود.
خاکبرداري به منظور ايجاد ترانشه براي گذاشتن کامل لوله يا هر عمل مشابه ديگر، بايد با رعايت بندهاي زير انجام شود:
الف) عمق گودبرداري ترانشه در نقاط مختلف زمين بايد طوري باشد که لوله و کابل دقيقاً در ترازهاي داده شده در نقشه قرار گيرد.
ب) گودبرداري ترانشه بايد به نحوي صورت گيرد که داراي عرض کافي براي اتصال بوده و لوله*ها در داخل ترانشه باشند.
پ) کندن ترانشه ([Link is only viewabel to registered users])ابتدا بايد تا 15 سانتيمتري عمق نهايي انجام شود و بقيه گودبرداري توسط دست و درست قبل از ريختن بتون کف يا ماسه يا قرار دادن لوله*ها صورت گيرد.
ت) کف ترانشه*ها بايد با دقت طبق نقشه تنظيم شود. به نحوي که براي کابل يا لوله تكيه*گاه يکنواختي در تمام طول ايجاد شود. مگر در نقاطي که براي سهولت اتصال، گودبرداري زيادتري لازم باشد. هنگامي که ايجاد ترانشه در زمين سنگي انجام مي*شود، براي تنظيم کف ترانشه، بايد قشري از ماسه نرم به ضخامت حداقل 10 سانتيمتر در کف ترانشه، زير لوله يا کابل ريخته شود.
توصيه*هاي سازمان آتش*نشاني
مهندسان ناظر و مجري بايد قبل از هرگونه کاري براي ساختمان*سازي، اطلاعات کافي در مورد شناسايي خاک منطقه و محل داشته باشند.
اگر منطقه، محل خاکريزهاي دستي و ضايعات بوده، عمليات خاکبرداري بايد تدريجي و با مهارکردن کامل ديوارهاي جانبي گودال انجام شود.
اگر گودبرداري داراي عمقي بيش از سه متر باشد، بايد قبل از خاکبرداري محل، ستون*ها گودبرداري شود و با اجراي ستون*ها و اتصال آن*ها به همديگر از ريزش و رانش خاک*هاي سست جلوگيري کرد.
هنگام حفر چاهک براي ستون*ها و اجراي ستون*ها بايد چاهک کاملاً طوقه چيني و مهار شود تا کارگر يا کارگران در اثر ريزش خاک مدفون نشوند.
در مناطقي که ساختمان*هاي قديمي تخريب شده و به جاي آن قرار است ساختمان جديدي ساخته شود مهندسان ناظر و مجري بايد مقاومت ايستايي ساختمان*هاي همجوار را نيز بررسي کنند و چنانچه احتمال داده شود که در اثر گودبرداري، ساختمان مجاور دچار حادثه مي*شود، بايد به اقدامات ايمني کامل متوسل شد.
هنگام عمليات خاکبرداري با ماشين*آلات سنگين، از ساکنان ساختمان*هاي مجاور بخواهيد تا در اثر شنيدن هر صداي مشکوک (شکستن شيشه، ترک در ديوارها و ...) فوراً محل مسکوني را ترک كنند و به مکان امني در خارج از ساختمان پناه ببرند.[Link is only viewabel to registered users]
در عمليات خاکبرداري سعي شود از افراد باتجربه و حداقل تعدادي از کارگران استفاده شود.
حفاظ*گذاري و ايجاد حريم براي جلوگيري از سقوط افراد به داخل گود الزامي است.
همواره نظريات کارشناسي سازمان آتش*نشاني در اولويت قرار دارد.
*تخریب ساختمان*های قدیمی
مواردي که در هنگام تخريب ساختمان*هاي قديمي ([Link is only viewabel to registered users]) بايد رعايت شود، از اين قرارند:
در تمام اطراف و قسمت*هاي مختلف ساختماني که تخريب مي*شود بايد علايم خطر نصب شود و کليه راه*هاي ورودي و خروجي به استثناي معبري که براي عبور کارگران است، بايد مسدود و اطراف ساختمان نيز با موانع لازم و کافي محصور شود.
در تاريکي، اين مكان*ها بايد به وسيله چراغ قرمز يا چراغ احتياط
مشخص و روشن شود.
در صورت لزوم استفاده کارگر از چکش يا ابزارهاي برقي يا بادي براي تخريب، بايد وسايل حفاظت فردي از قبيل عينک، ماسک، کلاه و کفش و ... در اختيار وي گذارده شود.
در مواردي که تخريب ساختماني مورد نظر باشد که به علل آتش*سوزي يا انفجار يا سيل و نظاير آن*ها قسمتي از آن آسيب ديده و يا از بين رفته باشد، بايد ديوارها قبل از تخريب، طبق اصول مهندسي و فني و نظر مأموران كارشناس به منظور جلوگيري از ريزش و خرابي ناگهاني، مهار شده و شمع بندي انجام شود.
قبل از شروع کار تخريب، با اطلاع و همکاري مؤسسات مربوطه بايد جريان برق، گاز، آب و ساير سرويس*هاي مشابه در ساختمان مورد تخريب قطع شود. در مواردي که استفاده از سرويس*هاي مذکور لازم باشد، برقراري مجدد و موقت آن بايد با موافقت مؤسسات مربوطه و رعايت مقررات ايمني لازم انجام پذيرد.
ديوارهاي خارجي طبقات ساختمان که قسمت*هاي باز آن تا کف طبقه ادامه دارد،* (به استثناي طبقه همکف و طبقه اي که در حال تخريب است) بايد تا ارتفاع يک متر حفاظ*گذاري شود.
تخريب بايد از بالاترين طبقه شروع شده و طبقه به طبقه ([Link is only viewabel to registered users])به ترتيب انجام گيرد و قبل از انجام آن، در هر طبقه، مصالح حاصل از تخريب طبقه بالاتر، بايد برداشته شده و در محل مناسبي انباشته شود.
قبل از شروع به تخريب هر ساختمان بايد پياده*روها و معابر عمومي مجاور آن در طول مدت تخريب، در صورت بلامانع بودن محدود يا مسدود شود و در غير اين صورت طوري حفاظت شود که به کسي صدمه وارد نيايد.
اگر ساختماني که تخريب مي*شود بيش از دو طبقه و يا بلندتر از هشت متر از کف پياده*رو باشد و فاصله ساختمان از پياده*رو با معبر، کمتر از پنج متر باشد، بايد يك راهروي سرپوشيده موقتي براي تمام طول ساختمان با عرض متناسب در پياده*رو، از چوب يا مصالح مقاوم مشابه ساختمان ايجاد شود و روشنايي لازم و طبيعي و يا مصنوعي به طور دايم براي اين راهرو تعبيه  شود.
براي جلوگيري از خطرات ناشي از سقوط مصالح ساختماني ([Link is only viewabel to registered users]) اطراف خارجي، سقف راهروهاي سرپوشيده بايد داراي حفاظ کاملي از چوب يا توري فلزي مقاوم به ارتفاع حداقل يک متر باشد.اين حفاظ ممکن است نسبت به کف، زاويه*اي 45 درجه به طرف خارج داشته باشد.
*نکاتي کلیدی در هنگام گودبرداري
قبل از شروع گودبرداري، درخت يا تخته سنگ و يا ساير موانع مشابه را که ممکن است موجب وقوع حادثه شود، بايد از محل کار خارج کرد.
اگر احتمال خطري براي پايداري ساختمان*هاي مجاور به علت گودبرداري وجود داشته باشد، بايد ايمني آن*ها به وسيله شمع و سپر لازم و مهار کردن ساختمان*ها و شمع کوبي زيرپايه*ها به طور مطمئن تأمين شود و اين عوامل حفاظتي، بايد تا رفع خطر مرتباً به وسيله كارشناسان بازديد شود تا زمينه حفاظت مؤثر ساختمان*هاي مجاور تأمين شود.
ديوارهاي هر گودبرداري که عمق آن بيش از يک متر و 20 سانتيمتر باشد و خطر ريزش يا لغزش در آن*ها وجود داشته باشد، بايد به وسيله شمع و سپرهاي محکم و يا چوب بست کافي نگهداري شود. مگر اينکه اين ديواره داراي شيب مناسب (بيش از زاويه پايدار شيب خاکريزي) باشد.
هر گاه ديواري براي محافظت يکي از ديواره*هاي گودبرداري مورد استفاده قرار گيرد، در صورتي که اين ديوار ناپايدار باشد، بايد به وسيله مهارهاي لازم پايداري آن تأمين شود.
شمع و سپرهاي موقت که براي ساختمان ديوار حايل قرار داده شده*اند، قبل از حصول اطمينان از استقامت کامل ديوار حايل، نبايد برداشته شوند.
اگر در مجاورت محل گودبرداري، کارگراني مشغول به کار ديگر باشند، بايد اقدامات لازم براي ايمني آنان رعايت شود.
در مواردي که گودبرداري در مجاورت خطوط راه*آهن – شاهراه*ها و يا مراکزي که توليد ارتعاش مي*کنند، انجام گيرد، لازم است تدابير احتياطي کافي براي جلوگيري از ريزش به كار برده شود.
مصالح حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله کمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود.
در محوطه خاکبرداري بايد يک نفر نگهبان، مسئول ورود و خروج کاميون*ها باشد و همچنين بايد براي آگاهي مردم، علامت خطر يا احتياط در معبر ورود و خروج کاميون*ها نصب شود.
براي ايمني عابران پياده نيز لازم است چراغ*هاي احتياط در اطراف محوطه کار نصب گردد.
بايد از عبور و مرور اشخاص متفرقه در قسمت*هايي که با بيل مکانيکي يا انواع جرثقيل و ساير وسايل مشابه کار مي*کنند، جلوگيري به عمل آيد.